Kongres Badaczy to największa
w Europie Centralnej imprez
o tematyce badawczej.
To także jedno z największych
w Polsce spotkań środowiska marketingowego, w którym co
roku bierze udział blisko 500 osób.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Organizatorzy:

org 01


Sponsor Główny:

logo ariadna


Sponsorzy:

ircenterrn
logo mands


rmp


minimenu 01


pkjpa

Jubileuszowy XV Kongres Badaczy już za nami. Publiczność kongresowa jak zwykle dopisała, a sale hotelu Marriott gościły ponad 500 osób. Uczestnicy tegorocznego Kongresu za najlepsze wystąpienie uznali prezentację Andrzeja Gołosia (ARC Rynek i Opinia) pt: Badacz na tropie manipulacji. Jej autor został uhonorowany stautetką oraz nagrodą finansową.

Kolejnymi prezentacjami, które zyskały największe uznanie publiczności były: Wyjście z cienia - czyli badacze i badania w realnym działaniu na rzecz społeczności. Na przykładzie zbiorowości sympatyków Polonii Warszawa, przedstawiona  przez Tomasza Dulinicza (smartscope) oraz Potęga prostoty, autorstwa Anny Gorączki i Michała Protasiuka z Kompania Piwowarskiej.

W tym roku wystąpienia sesji Krótki Format były oceniane w oddzielnej kategorii. Tutaj publiczność najwyżej oceniła wystąpienie Wypikselowana prawda, czyli komu służy anonimowość respondentów (Autor anonimowy).

 


Relacja z XV Kongresu