Społeczeństwo, organizacje pozarządowe, kapitał społeczny, sharing economy

30 LAT DOŚWIADCZENIA PRACY W NIEPEWNOŚCI. Czego biznes może się nauczyć od NGO-sów

Piątek, 23.X., godz. 14.25

Organizacje pozarządowe są z jednej strony kruchymi instytucjami, ale z drugiej – mają ogromne doświadczenie w funkcjonowaniu w warunkach niepewności. Już teraz niektóre ich strategie działania są dostrzegane i wdrażane przez biznes. Okazuje się, że wnioski z funkcjonowania polskich organizacji pozarządowych mogą być dziś szczególnie przydatne.
Niepewność ogarnęła ogromną część naszego życia. Jak możemy mobilizować ludzi do pracy? Jakie produkty i usługi są dla nas kluczowe i musimy je umieć zapewnić? O co oprzeć relacje społeczne i biznesowe? Te pytania nie pojawiły się pierwszy raz kilka miesięcy temu, choć może dopiero niedawno zaczęliśmy je zadawać głośno. Zmaganie z niepewnością to chleb powszedni polskich organizacji pozarządowych (NGO, non-governmental organisation). Stowarzyszenia i fundacje od początku swojego istnienia w Polsce, czyli od narodzin wolnego i niezależnego sektora społecznego w ‘89 roku, funkcjonują w warunkach braku stabilności, nieprzewidywalności. Stowarzyszenie Klon/Jawor bada zmianę kondycji polskich NGO-sów od niemal dwóch dekad. Mimo powolnego budowania społeczeństwa obywatelskiego pewne cechy kondycji NGO-sów okazują dla polskiego sektora społecznego immanentne. Bardzo niewielkie budżety i uzależnienie od zewnętrznego finansowania to niektóre z nich. Mimo wieloletniej praktyki w oswajaniu niepewności, obecna sytuacja jest dla NGO-sów wyjątkowa, a różne strategie reagowania na nią ujawniają wyniki badań „Organizacje pozarządowe wobec pandemii”. Sektor społeczny bywa postrzegany jako grupa sympatycznych szaleńców przywiązanych do ideałów i nieulegających prawom kapitalizmu, ale jednak nieco oderwanych od rzeczywistości. Tymczasem okazuje się, że praktyki stosowane przez organizacje pozarządowe wchodzą do biznesowego mainstreamu. Trendbooki (post- i pre-pandemiczne) zauważają takie zjawiska jak choćby przywiązanie do lokalności, sharing-economy czy wzmacnianie więzi sąsiedzkich. Wydaje się zatem, że warto lepiej przyjrzeć się organizacjom pozarządowym, poznać ich strategie działania i przetrwania ciągłej niepewności. Sprawdźmy, jakie wnioski z badań polskich NGO-sów mogą stanowić lekcję dla świata biznesu.
Badania Stowarzyszenia Klon/Jawor:
Opowiem o czynnikach sukcesu, czyli tym, co sprawia, że mimo funkcjonowania w trudnych warunkach nieustającej niepewności organizacje pozarządowe są podmiotami cieszącymi się największym zaufaniem wśród polskich instytucji (co potwierdzają badania CBOS „Zaufanie społeczne 2020” – a także wcześniejsze edycje tego badania).
Beata Charycka
badaczka, Stowarzyszenie Klon/Jawor, portal ngo.pl
Socjolożka, badaczka i aktywistka. Od 2014 roku współtworzy dział badań Stowarzyszenia Klon/Jawor, w którym bada sytuację polskiego sektora pozarządowego oraz zagadnienia związane z aktywnością społeczną. Redaktorka portalu organizacji pozarządowych ngo.pl, współtwórczyni serwisu fakty.ngo.pl z danymi o sytuacji polskich organizacji społecznych. Członkini zarządu Kooperatywy Spożywczej „Dobrze” – grassrootowej, członkowskiej organizacji wcielającej w życie spółdzielczość, ekonomię współpracy i demokrację bezpośrednią. „Dobrze” to przedsiębiorstwo społeczne prowadzące sklepy spożywcze wspierające lokalną i zdrową żywność oraz krótkie łańcuchy dostaw. Ostatnio odkryła, że badania i wdrażanie zmian świetnie łączą się w obszarze projektowania usług, dlatego za sprawą studiów na SWPS jest adeptką Service Design. https://www.linkedin.com/in/beatacharycka