#hot16challenge2, nastroje społeczne, polityka, wybory, kwarantanna, koronawirus, youtube, artyści

Co się kryje za ostrym cieniem mgły, czyli #hot16challenge2 jako zwierciadło nastrojów społecznych w środowisku artystycznym oraz społeczeństwie polskim

Piątek, 23.X., godz. 12.40, sesja OSWAJANIE METODOLOGII
Akcja #hot16challenge2 stała się sposobem na wyrażanie przez artystów i twórców internetowych swoich poglądów oraz buntu wobec obecnej rzeczywistości, czy to w odniesieniu do okoliczności epidemii, czy sytuacji politycznej. Utwory utworzone w jej ramach często są odzwierciedleniem nastrojów społecznych wśród artystów, ale również wszystkich Polaków.
#hot16challenge2 to zjawisko, które w viralowy sposób rozprzestrzeniło się na polskim youtubie w maju. Twórcy internetowi oraz artyści, z intencją wsparcia zbiórki pieniędzy dla polskich szpitali, zaczęli umieszczać w internecie filmiki przedstawiające ich wykonania 16-wersowych (mniej lub bardziej) rapowanych utworów. Akcja służyć ma również temu, by odreagować napięcie społeczne związane z epidemią. Dowolność tematyki i luźna forma takich utworów oraz krótki czas na przygotowanie tekstu sprawia, że ich treść w dużej mierze nawiązuje do bieżących trudności – tych związanych z epidemią, ale nie tylko. Okoliczności społeczne i polityczne sprawiły, że utwory te stały się zarówno odzwierciedleniem twórczości autora, jak i problemów dostrzeganych w otaczającym świecie. W ujęciu zbiorczym mogą być zatem traktowane jako obraz społeczeństwa polskiego z perspektywy artystów. Porusza się więc w nich nie tylko kwestie związane z kwarantanną i innymi uciążliwościami epidemii koronawirusa, ale także rozgrywającymi się w tym czasie wyborami prezydenckimi, postawami partii rządzącej czy innymi bieżącymi wydarzeniami politycznymi. Jaka zatem jest skala wykorzystania akcji w celu wyrażenia swojego buntu wobec aktualnych wydarzeń, a w jakim stopniu została potraktowana po prostu jako działalność charytatywna? Jakie problemy i w jaki sposób były poruszane przez artystów? Jaka jest polska rzeczywistość maja 2020 roku według internetowych twórców? Jaki wpływ na akcję miał „ostry cień mgły” Andrzeja Dudy? Na te pytania postaram się odpowiedzieć podczas wystąpienia.
Prezentacja zostanie oparta przede wszystkim o analizę (ilościową oraz jakościową) treści tekstów utworów opublikowanych na stronie youtube.com w ramach akcji #hot16challenge2. Wystąpienie będzie przygotowane również w oparciu o statystyki wyświetleń, liczbę oraz sentyment komentarzy pod filmikami, by mieć możliwość ocenić zasięg akcji i poszczególnych utworów.
#hot16challenge2 jest obecnie (w maju 2020 roku) jedną z najbardziej popularnych akcji w polskim internecie. Jej popularność potwierdzają liczby wyświetleń poszczególnych filmików, odwołania do niej w felietonach politycznych oraz kwota zebrana podczas akcji dla polskich szpitali. Ponadto w akcji aktywny udział bierze wiele autorytetów życia kulturalnego, jak również politycznego. Z luźnej akcji mającej na celu przyniesienie treści typowo rozrywkowych, #hot16challenge2 stało się platformą wymiany poglądów twórców, a czasem nawet ich buntu. Treść utworów powstałych w wyniku akcji to obszerny materiał, który jest wskaźnikiem nastrojów panujących w środowisku artystycznym oraz w polskim społeczeństwie.
Anna Trząsalska
Senior Research Executive, Kantar
Badaczka społeczno-polityczna z 6-letnim doświadczeniem. Od początku pracy związana z firmą Kantar (wcześniej TNS Polska, Kantar TNS). Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Na co dzień zajmuje się przede wszystkim badaniami ilościowymi o tematyce politycznej.