#improwizacja #technikiimprowizacji #improwizacjastosowana #swiatVUCA #impro #improv

Improwizacja jako kluczowa kompetencja w czasach niepewności

Piątek, 23.X., godz. 14.55

Improwizowanie jest ważną kompetencją umożliwiającą skuteczne działanie w nowoczesnym, zmiennym świecie VUCA. Improwizacja stosowana jest metodą warsztatową pomagającą oswoić niepewność. Improwizowania uczą się pracownicy globalnych organizacji, studenci kursów MBA czołowych uniwersytetów oraz badacze współpracujący z Alan Alda Center for Communicating Science.
Żyjemy w chaotycznym, wielobiegunowym świecie VUCA. Charakteryzuje się on dużą złożonością oraz zmiennością, które mogą potęgować częste uczucie niepewności. Jak skutecznie działać w takim środowisku? Rozwiązaniem nie jest kontrolowanie chaosu, a rozwijanie płynnego sposobu interakcji z nim – umiejętności improwizowania. Jak można nauczyć się skutecznie improwizować? Poprzez warsztaty improwizacji stosowanej – czerpiące ze scenicznej improwizacji teatralnej, gdzie aktorzy i improwizatorzy mierzą się z ciągłą niepewnością oraz zmianą – dokładnie tak samo jak zespoły, pracownicy i menedżerowie w nowoczesnych organizacjach. Dzięki warsztatom improwizacji stosowanej można zwiększyć swoją tolerancję na niepewność oraz nauczyć się skutecznie działać w zmiennym środowisku i/lub sytuacjach, kiedy nasz plan działań okazał się nieaktualny. Dlatego warsztaty improwizacji są wykorzystywane przez firmy na całym świecie (takie jak Google, Pixar czy Apple), jak również czołowe Uniwersytety kształcące przyszłych liderów na kierunkach MBA (np. MIT, Stanford, UCLA). Zapraszam na wystąpienie podczas którego odpowiem na pytanie co oznacza umiejętność improwizowania w kontekście biznesowym, jak można ją rozwijać i dlaczego może być bardzo ważna w skutecznym działaniu w czasach niepewności.
Książki:
  1. „Applied Improvisation: Leading, Collaborating, and Creating Beyond the Theatre” – Theresa Robbins Dudeck oraz Caitlin McClure
  2. „Getting to Yes And: The Art of Business Improv” – Bob Kulhan
  3. „Improv Wisdom: Don’t Prepare, Just Show Up” – Patricia Ryan Madson
Artykuły:
  1. https://www.forbes.com/sites/forbesleadershipforum/2014/06/27/why-improv-training-is-great-business-training/#2d72dfb46bcb
  2. https://www.fastcompany.com/3055380/why-top-companies-and-mba-programs-are-teaching-improv
  3. https://www.aldacenter.org/news/announcements/making-connection-actor-alan-alda-uses-improv-lead-ucsb-researchers-learning-communicate
Artykuły naukowe i badania:
  1. https://eric.ed.gov/?id=EJ883731
  2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187119302470#bib0395
Przedstawię temat na dwóch poziomach: A) poziom kompetencji – zdefiniuję improwizowanie jako ważną kompetencję w obecnym świecie oraz wskażę na umiejętności, które ona rozwija; B) poziom metody – przedstawię dziedzinę improwizacji stosowanej, zdefiniuję ją, pokażę jej wykorzystanie, opowiem o jednym case study nawiązując do wyników badań. Istnieje możliwość, że będę chciał z uczestnikami panelu przeprowadzić krótkie ćwiczenie impro, aby pokazać im samą metodę w praktyce.
Bart Jurkowski
CEO/trener, I’MPRO IMPRO
Bart Jurkowski – psycholog, trener, improwizator. Założyciel I’MPRO IMPRO – organizacji rozwijającej inteligencję emocjonalną i kompetencje radzenia sobie ze zmiennością świata VUCA poprzez warsztaty improwizacji stosowanej. Ex-UX Senior Consultant w Deloitte Digital. Zostawił korporację, żeby poświęcić się teatrowi improwizacji, którego uczył się w Warszawie, Los Angeles i Chicago. Po godzinach improwizuje na scenie warszawskiego Klubu Komediowego.