#przyszłość #katastrofy #adaptacja #świat_od_nowa #zagrożenia #spirala_czasu #pułapki_myślenia

Spirala czasu – do czego się adaptujemy, a co nas wykańcza?

Czwartek, 22.X., godz. 13.15, Sesja ZMIANA PRIORYTETÓW

W naszym myśleniu o zmianach często punkt zero stawiamy tu i teraz – mówiąc: odtąd będzie inaczej. Tymczasem w kulturze raczej możemy powiedzieć: tak jak się spodziewaliśmy, nowe wraca. Dla oceny skutków obecnych wydarzeń, dobre jest twórcze oddalenie i spojrzenie na naszą adaptację do różnych warunków z odpowiedniej perspektywy. Chcemy się przyjrzeć trzem kluczowym zjawiskom, które nas obecnie dotykają i wydają nam się dramatyczne: epidemia, ale także susza i zamiana klimatu. Przyjrzymy się temu, co w kiedyś przesądzało o tym, co stawało się prawdziwą zmianą w następstwie tych zjawisk.
W naszym myśleniu o zmianach często punkt zero stawiamy tu i teraz – mówiąc: odtąd będzie inaczej. Tymczasem powinniśmy powiedzieć: tak jak się spodziewaliśmy, nowe wraca. Dla oceny skutków obecnych wydarzeń dobre jest twórcze oddalenie i spojrzenie na naszą adaptację do różnych warunków z odpowiedniej perspektywy. Chcemy się przyjrzeć trzem kluczowym zjawiskom, które wydają nam się dramatyczne: epidemii, suszy i zamianie klimatu. Przyjrzymy się temu, co w kiedyś przesądzało o tym, co stawało się prawdziwą zmianą w następstwie tych zjawisk. W obszarze zmiany klimatu chcemy powiedzieć o małej epoce lodowcowej w Polsce, kiedy średnie temperatury na półkuli północnej spadły o około 1 °C. jaki wpływ na to, że w Amsterdamie można było w zimie jeździć na łyżwach po kanałach miało odkrycie Ameryki i przywiezienie przez Europejczyków chorób? Tego połączenia, znanego nauce, wcześniej nie chcieliśmy dostrzegać. Drugi obszar, który nas dotyka, również w Polsce, to susza i problemy z brakiem wody. Popatrzymy na to, jak awarie i zniszczenia akweduktów doprowadziły do fatalnego wpływu na rynek i na rozwój gospodarczy całej Europy. W jakim aspekcie historia Rzymu właśnie powtarza się w Polsce? Trzeci obszar to epidemie i odtwarzanie się świata po nich. Np. jakie stałe zmiany skutki w życiu ludzi (#terazwszytskobedzieinaczej) wprowadziła dżuma? Tak jak koronawirus, pojawiła się w Chinach, a stamtąd wzdłuż jedwabnego szlaku przeniknęła do Włoch i całej Europy, pochłaniając od 1/3 do 2/3 jej ludności, mimo blokad. Do czego możemy się zaadaptować, a do czego nie? Wobec czego zazwyczaj mamy złudne poczucie bezpieczeństwa, a czego nie doceniamy, jak pokazuje historia kultury? I jak w tym wszystkim wygląda wiarygodność firm po zawieruchach? Czy znajdą się takie, jak Prudential, które po 70 latach wypłacają swe zobowiązania? I wreszcie – jakie złe strony człowieczeństwa wychodzą na jaw za każdym razem, gdy musimy stawić czoło większym problemom niż właśnie między ludźmi?
Materiały i źródła zastane: badania klimatologów, badania geologiczne, badania i opracowania historyczne, dane statystyczne, badania opinii.
Decyzje dotyczące rynku, zwłaszcza długofalowe, opierają się na prognozach. Wszelkie nagłe zjawiska, jak epidemia czy wojna, powodują zaburzenia w tych prognozach, a efekty krótkoterminowe myli się z długoterminowymi. Nasze wystąpienie ma pokazać parę efektów długoterminowych i ich wpływ na zachowania ludzi. Dzięki temu można skorygować niektóre prognozy oparte albo na zbyt małej skali ogląd sytuacji albo na zbyt wielkich emocjach związanych z przeżywaniem danego zjawiska. Odpowiedzialność oznacza świadomość nieuchronnych procesów z którymi trzeba się zmierzyć.

Pakiet TREND WEEK

To VOD to najpotężniejsza na rynku porcja wiedzy o trendach konsumenckich. Aż 800 minut najświeższych inspiracji.​

Jacek Wasilewski
właściciel, Narrative Impact
Medioznawca i kulturoznawca. Zajmuje się narracjami w reklamie i biznesie, analizą narracji oraz warsztatami z jej kształtowania. Bada mechanizmy narratywizowania rzeczywistości, czyli zamykania wyselekcjonowanych faktów w struktury fabularne. Prowadził badania o wpływie emocji na odbiór tekstu, obrazu i opowieści a także o komunikacji botów. Autor książek pt. Baśnie wolnego rynku, Prowadzeni słowami oraz o polskich narracjach Opowieści o Polsce. Współtłumacz książek Storytelling. Narracje w reklamie i biznesie oraz Nie myśl o słoniu. Jak język kształtuje debatę publiczną.
Agata Kostrzewa
doktorantka, Uniwersytet Warszawski
Doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa UW, gdzie prowadzi zajęcia z retoryki i erystyki. Bada narracje medialne, filmowe i reklamowe. Prowadziła badania o wpływie emocji na odbiór tekstu, obrazu i opowieści a także o komunikacji botów. Pracuje jako konsultant w zakresie analizy semiotycznej i narracyjnej przy komunikacji brandów.