społeczne lęki i strachy, koronawirus, COVID-19, pandemia, kryzys gospodarczy, scenariusze przyszłości

Strachy na lachy, Nieustająca makabra, Déjà vu – w końcu normalnie, Niech się dzieje wola Boża i inne scenariusze przyszłości. Czego się boimy i jak widzimy przyszłość.

Piątek, 23.X., godz. 12.00, Sesja PODRÓŻ W (NIE)ZNANE
Najbliższa przyszłość zależeć będzie od tego, czy pandemia wygaśnie, czy wręcz przeciwnie – powróci ze zdwojoną siłą. I od naszych lęków i oczekiwań i to zarówno w kontekście zdrowia, jak i gospodarki. Czy ogarnie nas strach, wpadniemy w panikę albo wręcz przeciwnie – z czasem będziemy mieć już tego wszystkiego dosyć i naszym pragnieniem będzie jak najszybszy powrót do normalności.
Przyszłości nie da się przewidzieć, ale na pewno można do niej się przygotować. Najważniejsze to spojrzeć na przyszłość z odpowiedniej perspektywy i zadać istotne pytania. Czy i jak silnie Polacy obawiają się wirusa? Czy i jak silnie spodziewają się nawrotu pandemii, w jakiej skali i kiedy? Czy i jak silnie unikają kontaktu z innymi ludźmi, czy wykazują zwiększoną czujność podczas robienia zakupów? Czy szukają informacji na temat pandemii i gdzie? Czy obsesyjne śledzą dane na temat liczby zakażeń i zgonów, czy może ich uwaga kieruje się już w innym kierunku, tego, co dzieję się na rynku pracy? Czy czują zmęczenie, zniecierpliwienie ograniczeniami związanymi z pandemią, czy wręcz przeciwnie – uważają, że są one niewystarczające? Czy te ich obawy, przekonania ulegają zmianie w porównaniu do chwili kiedy zaczął się lockdown? Na podstawie odpowiedzi na te i inne pytania pokażemy różne postawy nie tylko wobec pandemii, ale też inne lęki i strachy. Opowiemy o różnych scenariuszach przyszłości. Każdy z nich może okazać się inną opowieścią – pełną dramatyzmu, napięć i lęków, czy wręcz przeciwnie – nieść ze sobą nadzieję i powiew optymizmu. Pokażemy, co każdy ze scenariuszy oznaczać może w kontekście gospodarki, relacji społecznych, dobrostanu itp.
Nasze wystąpienie oprzemy na:
  • badaniach ilościowych zrealizowanych na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Przeprowadzimy segmentację badanych pod względem postaw wobec nie tylko pandemii, ale również innych społecznych strachów i obaw;
  • analizie wewnętrznych danych dotyczących ruchu na serwisie / serwisach informacyjnych. Sprawdzimy, co ludzie szukali w serwisach informacyjnych, czy były to informacje na temat pandemii, czy też ich uwaga w kolejnych tygodniach kierowała się w stronę sytuacji na rynku pracy i jak te zainteresowania zmieniały się w czasie.
Pokażemy, z jakimi wydarzeniami możemy mieć do czynienia w najbliższej przyszłości. Czy dotychczasowe strategie, modele biznesowe pozostaną aktualne, czy może konieczne okaże się ich definitywne przeformułowanie. Nasze wystąpienie może także stać się inspiracją dla dalszych analiz, warsztatów, czy planów działań w nadchodzącej przyszłości.
Robert Kostka-Zawadzki
analityk rynku, Agora
Socjolog, badacz rynku i trendów, autor bloga Trend Scout (trendfuture.wordpress.com). Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w badaniach społecznych i rynkowych, doradztwie i planowaniu strategicznym. Od kliku lat pracuje w dziale analiz i badań Gazety Wyborczej, jako analityk rynku. Autor tekstów i raportów na temat współczesnych trendów kulturowych i społecznych, zapalony obserwator codzienności, współczesnych miast i zjawisk w internecie. Na swoim koncie ma innowacyjne projekty badawcze przy wykorzystaniu analizy sieci społecznych, metody badania metafor i wirtualnej etnografii.
Waldemar Izdebski
prezes, Polskie Badania Czytelnictwa
Od 1994 analityk i badacz ilościowy mediów i reklamy. Interesuje się badaniem efektów działań marketingowych. Jako dyrektor odpowiadał za planowanie kampanii reklamowych oraz działy marketingu. Ukończył studnia doktoranckie z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Od 2013 Prezes PBC. Organizuje zastosowanie technik Machine Learningu w badaniach reklamy.