#procesdecyzyjny #procesdecyzyjny360stopni #pomiarpasywny #purchasejourney

W labiryncie decyzji – zrozumieć i zoptymalizować proces decyzyjny. Jak uniknąć oczywistości i zapewnić konkretne wskazówki dla biznesu

Piątek, 23.X., godz. 10.00, Sesja INSPIRACJE METODOLOGICZNE
Opowiemy o tym jak badać proces decyzyjny, aby zdobyć jak najwięcej wiedzy o jego dynamice i kluczowych na każdym z jego etapów touchpointach. Które informacje warto czerpać z badań jakościowych, które z deklaracji, a które z pomiaru pasywnego. Jak opanować trójkąt agencja – klient – dom mediowy dla wspólnego celu i uzyskania maksimum danych do analiz.
Badania procesu decyzyjnego, szczególnie w przypadku usług, gdzie bywa on rozciągnięty na tygodnie, a nawet miesiące, jest dużym wyzwaniem. Badania retrospektywne są bardzo przydatne dla uzyskania szerokiego spojrzenia na temat. Chcąc jednak dostarczyć konkretnych odpowiedzi o wadze poszczególnych touchpointów i komunikacji marketingowej, warto sięgnąć głębiej. Opowiemy o projekcie, w którym towarzyszyliśmy konsumentom w trakcie całej ścieżki procesu decyzyjnego aż do momentu zakupu. Informacje o ich działaniach pozyskiwaliśmy 3-torowo:– stosując w projekcie pomiar pasywny przy pomocy specjalnego programu śledzącego działania online na komputerze i/lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu mogliśmy prześledzić nie tylko wszelkie touchpointy ale także zaangażowanie (spędzony czas oraz liczbę przeglądanych podstron)– wykorzystując i łącząc deklaracje w postaci dużego badania startowego, końcowego oraz dzienniczków w trakcie całego procesu, w którym skupialiśmy się poszukiwaniach offline, ale nie tylko! Dopytując deklaratywnie o miejsca poszukiwań online oraz styczność z komunikacją mogliśmy ocenić efektywność touchpointów online.– obraz dopełniły dane o zetknięciu respondentów z kampaniami online w trakcie całego procesu decyzyjnego na podstawie danych cookie– pogłębiając motywacje związane z wyborami w badaniu jakościowo. Aby zademonstrować różnicę w jakości i wadze dla decyzji biznesowych takiego podejścia, zderzymy je z wynikami klasycznego badania procesu decyzyjnego post-factum.Podzielimy się tez wskazówkami, w jaki sposób spiąć współpracę pomiędzy agencją badawczą, klientem a domem mediowym, aby uzyskać najlepszy efekt. A jeśli nie wiecie czym jest exactag, to to jest wystąpienie na którym powinniście być!
  • Badanie syndykatowe Purchase journey 360 GFK
  • Badanie procesu decyzyjnego w telco – projekt dedykowany Play z pomiarem pasywnym i informacjami o zetknięciu z kampanią digitalową pozyskiwane z domu mediowego
  • Badanie jakościowe procesu decyzyjnego
  • Badanie ilościowe procesu decyzyjnego post-factum
W trakcie wystąpienia pokażemy, jak na podstawie wyników badania można optymalizować planowanie kampanii ATL i digital. Pokażemy, że klienci różnią się w swoich procesach dlatego warto dopasować sposób komunikacji do wyodrębnionych segmentów żeby skuteczniej docierać z komunikacją.
Anna Martenka
kierownik zespołu Market & Customer Intelligence, Play
Badaczka ilościowa z inklinacjami jakościowymi. Pracowała m.in. w IIBR, IQS i ARC. Obecnie wspiera insightami z badań zespół Play. Z wykształcenia socjolog z zapleczem psychologicznym. Szczególnie interesuje się nowymi technologiami oraz działaniami marek w obszarze digitalu.
Hanna Kuźmierkiewicz
Client Business Partner, GfK Polonia
Socjolog, specjalizujący się w badaniach efektywności i zwrotu z inwestycji marketingowych. Ponad 20-letnie doświadczenie w przygotowywaniu rozwiązań dla działów marketingu i mediów.