#monitoring nastrojów #social responsibility #media #społeczeństwo #feedback #postawa #emocje #potrzeby #świat #różnice kulturowe

ZADOMOWIENI Z PANDEMIĄ. Jak długo możemy jeść z jednego talerza – Polska na tle innych krajów.

Piątek, 23.X., godz. 10.25, Sesja INSPIRACJE METODOLOGICZNE
Wraz z „zamknięciem” Polaków w domach niemal wszyscy przenieśliśmy się do online’u. Stabilne łącza internetowe stały się ważniejsze niż wspólny lunch. Ogromnym wyzwaniem dla mediów było dostosowanie treści i contentu, które odpowiadałyby na dynamicznie zmieniające się potrzeby Polaków w tym wyjątkowym czasie. Badania online skierowane na poznanie faktycznych, często utajonych opinii Polaków odegrały kluczową rolę w diagnozowaniu ich nastrojów w dobie pandemii. Śledzenie emocjonalnych postaw odbiorców pomogło dostarczać informacji, które wpisywałyby się w ich faktyczne potrzeby, a w online tworzyć content odpowiadający zainteresowaniom i nastrojom różnych grup odbiorców.
Wraz z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, niepewność narastała. Nikt nie wiedział co przyniesie kolejny dzień, jednak coraz więcej osób łączył jeden cel – pomoc. Każdy zastanawiał się jak wykorzystać swój biznes do pomocy innym. Tak oto powstały maseczki, płyny dezynfekujące i przyłbice. My mieliśmy badania i siłę medialną. Przebadaliśmy ponad 53 000 Polaków i blisko 14 000 mieszkańców innych krajów świata by zrozumieć jak radzili sobie z gorączką koronawirusa. Poznanie prawdziwych postaw ludzi, związanych z pandemią dostarczyło cennych wskazówek dotyczących tego, co i jak należy komunikować. Efektywniej mogła zadziałać tylko taka komunikacja i tylko takie treści, które adresowały rzeczywiste obawy związane z zasadami i ograniczeniami, a, także wzmacniały wiedzę w kluczowych obszarach. Jakie mieliśmy obawy, a jakie nadzieje, które kwestie były bagatelizowane i czy wierzyliśmy w metafizyczny wymiar koronowirusa? Czy mieliśmy większą wiarę na pokonanie pandemii niż Brytyjczycy? Czy lepiej ocenialiśmy działania rządu niż Szwedzi, a może troszczyliśmy się bardziej o bliskich niż Włosi? Każdy kryzys czegoś uczy. Dzięki pomiarowi nastrojów, lęków i opinii ludzi na 5 kontynentach dzielimy się wiedzą na temat tego, co tak naprawdę liczy się dla nich w trakcie kryzysu i co sprawiło, ze zostali w domach i nie zwariowali. To historia o społecznej odpowiedzialności, o wymiarze międzynarodowym. To historia o projekcie, który w czasie kryzysu stał się źródłem cennych wskazówek nie tylko dla branży badawczej, ale mediów i pełnych obaw obywateli.
Źródłem wystąpienia będą wyniki badania przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie w Polsce i za granicą. Dane pochodzą z 14 krajów (stan na dzień 28.05.2020) i są wynikiem współpracy agencji badawczych oraz uniwersytetów z całego świata. W Polsce badanie zostało przeprowadzone na łamach portalu Onet.pl.
Prezentacja pokaże, że zautomatyzowane rozwiązania technologiczne skutecznie i szybko pomagają dostarczać rzetelnych informacji odbiorcom dużych mediów, nie tylko w czasie kryzysów. Dzięki stałemu monitowaniu nastrojów i postaw Polaków, Onet tworzył content i narzędzia dopasowane do faktycznych potrzeb użytkowników. Dane z badania pozwoliły określić co jest ważne dla Polaków, o czym pisać i jakiego języka używać, by dać ludziom wsparcie, dostarczając pozytywnych emocji.
Izabela Kiwak
Customer Insight & Research Manager, Ringier Axel Springer Polska
Badaczka zjawisk społeczno-kulturowych oraz trendów i nurtów w badaniach marketingowych z blisko 10-letnim doświadczeniem. Na co dzień zarządza badaniami online w Ringier Axel Springer Polska, gdzie od kilku lat, z pasją, eksploruje rynek mediów. Doktor nauk społecznych, prelegentka na konferencjach branżowych oraz naukowych, a także autorka publikacji z zakresu komunikacji międzykulturowej.
Dawid Adamczyk
R&D Project Manager, NEUROHM
Psycholog społeczny od 5 lat zajmujący się badaniami z dziedziny neuronauki konsumenckiej prowadzonymi na całym świecie. Współpracuje zarówno z ośrodkami akademickimi, instytutami badawczymi jak i firmami komercyjnymi. Specjalizuje się w dziedzinie dynamiki emocji. Jako Menadżer Projektu Działu Badań i Rozwoju w firmie NEUROHM, odpowiedzialny jest za rozwój nowych metod i miar. Badacz zajmujący się zastosowaniem nowoczesnych technologii, takich jak pomiar czasu reakcji, elektroencefalografia, reakcje skórno–galwaniczne i eye-tracking w marketingu i badaniu konsumentów.