Osobowość, badania w R&D, personalizacja usług, wykrywanie osobowości, AI, profilowanie klientów, usługi oparte o dane

Znamy osobowość naszych klientów! No i co z tego?

Piątek, 23.X., godz. 10.45, Sesja INSPIRACJE METODOLOGICZNE
W oswajaniu niepewności człowieka, a więc i klienta, wydatnie pomaga poznanie jego osobowości, czyli wyznacznika indywidualnego stylu adaptacji do nowych warunków. Emocjonalne rozedrganie, konsekwentne planowanie, pomaganie innym, skupienie na życiu wewnętrznym czy łapczywe chłonięcie doświadczeń w „ciekawych czasach” – paradoksalnie każdy z wymienionych przejawów temperamentu może być gwarantem poczucia wewnętrznej stabilności. Pokażemy gdzie tropić osobowość, jak wiedzę o niej odcyfrować (dosłownie!) z danych, kiedy ją wykorzystać i czy użyliśmy do tego badań.
W oswajaniu niepewności człowieka, a więc i klienta, wydatnie pomaga poznanie jego osobowości, czyli wyznacznika indywidualnego stylu adaptacji do nowych warunków. Emocjonalne rozedrganie, konsekwentne planowanie, pomaganie innym, skupienie na życiu wewnętrznym czy łapczywe chłonięcie doświadczeń w „ciekawych czasach” – paradoksalnie każdy z wymienionych przejawów temperamentu może być gwarantem poczucia wewnętrznej stabilności. Pokażemy gdzie tropić osobowość, jak wiedzę o niej odcyfrować (dosłownie!) z danych, kiedy ją wykorzystać i czy użyliśmy do tego badań. W wystąpieniu wytłumaczymy dlaczego od kilku lat w zespole R&D Orange Labs zgłębiamy temat osobowości i spróbujemy przekonać uczestników Kongresu, dlaczego warto to robić (niespodzianka – by utrzymać, pozyskać i odzyskać klientów). Zaczniemy od bardzo zwięzłego przedstawienia teorii na której się opieramy (czyli pięcioczynnikowego modelu osobowości – Big Five) by od razu pokazać jej sprawdzone zastosowania, łącznie z tymi najbardziej kontrowersyjnymi. Następnie przejdziemy przez proces badawczy, który towarzyszył powstawaniu naszego narzędzia badania osobowości. Opowiemy o problemach z rekrutacją, prywatnością danych i (nomen omen) temperamentem badanych. Omówimy metody analityczne, które pomogły zrozumieć rolę osobowości klientów w naszym biznesie i pokazały drogę do jej wykorzystania w praktyce. Na koniec przedstawimy aktualny stan prac nad integracją komponentu Osobowość z pozostałymi elementami architektury inteligentnego domu, przy okazji przypominając rolę badaczy w stechnicyzowanym świecie inżynierów i programistów. Zadamy sobie kilka trudnych pytań i spróbujemy na nie odpowiedzieć:
  • czy wszyscy nasi klienci budzą sympatię?
  • jaki temperament powinien mieć wirtualny asystent?
  • czy nasze doświadczenia z osobowością są uniwersalne i jak uczestnicy Kongresu mogą je wykorzystać?
  • Prace naukowe
  • Badania własne
  • Testy – IPIP-50 i opracowane własne narzędzie badania osobowości
Wiedza o osobowości pozwala przedefiniować relacje z klientami w wyjątkowo skuteczny sposób, bo na najbardziej podstawowym poziomie – funkcjonowania układu nerwowego. Takie podejście do kształtowania usług wymaga odpowiedzialności i poszanowania prywatności. W naszym przypadku korzystamy z Osobowości jako kluczowego elementu rozbudowanej architektury inteligentnego domu, wspierającego człowieka w sposób dostosowany do jego własnego stylu działania.
Jakub Rzeźnik
Ekspert R&D, Orange Polska
Ekspert R&D w Orange Labs Polska. Jest absolwentem Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i studiów podyplomowych Big Data na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Ma ponad 10 lat doświadczenia w obszarze analizy danych, statystyki i badań. Obecnie konsultuje projekty R&D w zakresie modelowania statystycznego, NLP i wykorzystania danych operatora telekomunikacyjnego.
Izabella Krzemińska
Ekspert R&D, Orange Polska
Psycholog (UW), data scientist (PUE) – ekspert R&D z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu wiedzy o kliencie i tworzeniu usług opartych o dane. W Orange Labs zaangażowana w projekty tworzenia innowacyjnych usług aktywnie dostosowujących się do potrzeb użytkownika w oparciu o jego osobowość. Zajmuje się tworzeniem koncepcji, algorytmów i modeli, dzięki którym AI zmienia swoje priorytety działania, interfejs usługi i opcje zależnie od potrzeb użytkownika. Prowadzi badania nad temperamentem i jego wpływem na codzienne funkcjonowanie człowieka.