#DAI -Dynamic Ad Insertion, #RPD – return path data, #DMP dla linearnej TV, #profilowanie widzów, #segmentacje konsumenckie, #AI i ML w kampaniach mediowych, #fuzje danych mediowych, #fuzje danych mediowych z danymi badawczymi, #wzorce behawioralne, #inżynieria wst

AddressableTV + RPD szansą dla rozwoju rynku badań mediów i profilowanych kampanii w linearnej telewizji i linearnie serwowanym kontencie w internecie

Piątek, 22.X., godz. 10.50, sesja MEDIA NOWEGO ŚWIATA
Wdrożenie na polskim rynku badania mediów mechanizmów kalibracji danych łączących dane ze spisu z natury (RPD – return path data) z badawczymi danymi panelowymi o konsumpcji wideo to szansa na nowe otwarcie w obszarze wiedzy o polskich konsumentach. Fuzja danych z kilku źródeł to nowe narzędzia badacze, nowe strategie docierania z przekazem do konsumentów i szansa na zastosowanie AI i ML w przewidywaniu zachowań. Dzięki tym procesom zachowania będzie można z powodzeniem przewidzieć i zmienić.
W Polsce jest obecnie ponad 250 stacji polskojęzycznych, a po wprowadzeniu nowego standardu DVB-T2 w lipcu 2022 roku, zwiększy się pojemność MUXów, co zmniejszy istotnie barierę wejścia dla nowych kanałów. Jeszcze większa fragmentaryzacja na rynku telewizyjnym w konsekwencji będzie oznaczać coraz większe problemy z dokładnym badaniem i monitoringiem coraz bardziej niszowych i lokalnych stacji. Krajowy Instytut Mediów dysponuje danymi o charakterze panelu pasywnego pobieranych z dekoderów, w ramach ścieżki zwrotnej przekazującej informacje o wyświetlanych kanałach telewizyjnych (panel RPD). Panel dostarcza informacji o wszystkich kanałach znajdujących się w ofercie operatorów kablowych, którzy przystąpili do projektu. Obecnie przetwarzany jest ruch z 500 tys. dekoderów od 4 operatorów (Evio, Korbank, Toya, Vectra). Połączenie danych z klasycznych badań telemetrycznych z danymi pochodzącymi z urządzeń RPD stwarza nowe możliwości dla nowych produktów na rynku medialnym, jednym z nich może być Addressable TV. Co jest koniecznie do zbudowania takiego systemu?
Fuzja danych telemetrycznych na dane RPD
Stworzenie wzorców behawioralnych, które będą zaczątkiem przyszłego serwera DMP
Uzyskanie od operatorów danych RPD w czasie rzeczywistym
W celu uzyskania pewności co do struktury widowni w gospodarstwie domowym do fuzji zostaną wybrane gospodarstwa jednoosobowe korzystające z telewizji kablowej o zbliżonym uniewersum kanałów. Dzięki temu zabiegowi istotnie zostanie zwiększona szansa na szybsze znalezienie wzorców behawioralnych zachowań charakterystycznych dla różnych kohort wiekowych i psychograficznych. Eksperyment badawczy polega na wyznaczeniu cech demograficznych i behawioralnych, lub ich kombinacji które silnie korelują pomiędzy panelami. W ten sposób powstanie panel kalibracyjny. Z badań założycielskich KIM i obecnego panelu telemetrycznego zostaną wybrane gospodarstwa jednoosobowe (25%populacji), a z tego zbioru gospodarstwa z kablówkami (35% populacji głównie miejskiej) co daje powinno dać około 220 panelistów . Po sprawdzeniu cech blokujących zostaną stworzone reguły dla dalszej fuzji. Dodatkowo zostaną sprawdzone odchylenia dla kanałów niszowych dla tych samych kohort. W efekcie powstanie wytrenowany model który na podstawie aktywności i i dostępnych danych demograficznych będzie przypisywał dekoderowi RPD widownię wyrażoną jako prawdopodobieństwo. Projekt będzie rozszerzany na gospodarstwa wieloosobowe, przez poszukiwanie wzorców charakterystycznych dla takich gospodarstw w kolejnych przekrojach demograficznych jak np.:
 • Dzieci
 • Młodzież
 • Samotne matki z dziećmi (np. matka (30-40) dziecko (10-15)
 • Rodziny bez dzieci (30-40 lat)
 • Rodziny z dziećmi (rodzina 30-40 lat, dziecko (5-10)
 • Rodziny wielopokoleniowe
 • Samotni seniorzy
Równocześnie system modelowania będzie przypisywał macierz prawdopodobieństw z kto z domowników ogląda dany program. Np. Płeć wiek / Prawdopodobieństwo
 • K 15-20 / 10%
 • K 20-30 / 50%
 • K 30-40 / 20%
do panelu RPD zostanie przypisane prawdopodobieństwo oglądania przez grupę wiek/płeć/miejsce zamieszkania, co będzie podstawą w przyszłości do estymacji zasięgu DAI
Zabieg tworzenia panelu kalibracyjnego umożliwi:
 1. Efektywne planowanie kampanii reklamowych w oparciu o profilowanie gospodarstw domowych w kontekście nowej technologii DAI
 2. Wdrożenie modeli predykcji zachowań związanych z konsumpcją kontentu mediowego
 3. Opracowanie docelowych nowych segmentacji gospodarstw domowych dla potrzeb fuzji z panelami konsumpcji produktów i usług
 4. Opracowanie docelowych mechanizmów DMP wykorzystywanych w tworzonym ogólnopolsko systemie DAI
Marcin Grabowski

Przewodniczący Rady Metodologicznej ds. RPD, GPW

Menedżer i strateg mediowy z ponad 24 letnim doświadczeniem w pracy z rynkiem badawczym i reklamowym. Tworzył i prowadził projekty w obszarze konsumpcji mediów, głównie w internecie i reklamie zewnętrznej, za co kilkukrotnie został nagrodzony w konkursach Innovation AD oraz Media Trends. Obecnie odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie ogólnopolskiego panelu RPD wraz z modelami monetyzacji. Projekt ma dostarczyć dane o liczbie wyświetleń kontentu telewizyjnego oraz służyć wypracowaniu z rynkiem mediów wspólnych założeń do budowy podwalin pod ekosystem AddressableTV, w szczególności DAI (Dynamic Ad Insertion) . Poza mediami entuzjasta zagadnień z obszarów cyberbezpieczeństwa i telemedycyny.