#rama badania i projektowania innowacji #podejście systemowe #newdoublediamond #metodologie dla kryzysu klimatycznego #klimatocentryzm

Beyond Net Zero - badania i projektowanie systemowe. Metodologie dla klimatu

Piątek, 22.X., godz. 10.10, sesja KLIMAT
Każdy produkt, usługa czy marka jest elementem większego połączonego systemu. Badając i projektując je warto znać te zależności i rozumieć konsekwencje, które powodują.
Podczas wystąpienia zostanie przedstawiona wizja i rozwiązania dla „Higieny przyszłości człowieka” w kierunku NET ZERO. Oprócz wizji higieny, kluczowy jest tu jednak proces wypracowania innowacji opierającej się o metodologię badania i projektowania w duchu podejścia systemowego (uwzględniającego zależności i powiązania) i stawia naturę i środowisko jako równego beneficjenta dla produktu czy usługi. To ewolucja znanego modelu double diamond i design thinking na potrzeby walki z kryzysem klimatycznym i szukania optymistycznych rozwiązań.
Proces badawczy, desk research, wywiady z personami. Rama projektowania innowacji – Beyond Net Zero, A systemic Design Approach zaprezentowany przez Design Council, UK w kwietniu 2021.
Tworzenie usług i produktów pro – środowiskowych to już nie wybór, ale niedługo konieczność. Moja prezentacja będzie konkretnym przykładem użycia metodologii badawczej do tworzenia właśnie takich marek i produktów. Będzie wskazówką dla działów NPD oraz managerów jakie produkty tworzyć lub adaptować.
Katarzyna Król
partnerka, Minds & Roses
Specjalistka badań rynku, obecnie w agencji Minds & Roses. Badaczka bardzo jakościowa. Od kilkunastu lat zaangażowana w badanie i tworzenie marek i usług. Zawsze blisko ludzi, z ręką na pulsie społecznym. Dlatego łączy głębokość i relewantność znajdowanych insightów z celami biznesowymi marek.  Od jakiegoś czasu pomaga konstruować marki i procesy zrównoważone i cyrkularne. Propaguje i rozpowszechnia tę wiedzę w środowisku badaczy i badaczek rynku (Grupa: sustainability in market research PL w mediach społecznościowych). Psycholożka społeczna. Expertka w programie Climate Leadership (GRID/UNEP)
Agata Miryn-Sienkiewicz
właścicielka, Next Good Thing
Entuzjastka i edukatorka w obszarze zrównoważonego biznesu i rozwoju. Założycielka firmy szkoleniowo-konsultacyjnej Next Good Thing promującej wdrażanie modeli Gospodarki Obiegu Zamkniętego z wykorzystaniem kreatywnych metod pracy. Z wieloletnim doświadczeniem w marketingu agencyjnym.