#EMPOWERMENT, #CSR, #aktywizm, #klimat, #środowisko, #ekologia, #prawa kobiet, #MeToo, #LGBT+, #Black Lives Matter, #Karta Różnorodności, #diversity&inclusion, #zrównoważony rozwój.

Co biznes ma wspólnego z aktywizmem – o zaangażowaniu społecznym firm w Polsce i na świecie

Piątek, 22.X., godz. 12.15, sesja AKTYWIZM
Dlaczego tematy społeczne powinny interesować liderów i liderki biznesu? Jakie tematy cieszą się zainteresowaniem opinii publicznej? Czy warto zabierać głos w sprawach będących przedmiotem sporów? Czego dokładnie oczekują konsumenci oraz jak największe marki sobie z tym radzą?
Celem projektu było sprawdzenie, jak firmy w Polsce i zagranicą ustosunkowują się ważnych kwestii społecznych. Analiza obejmowała desk research, social listening oraz rozmowy z ekspertami. Co marki mają wspólnego z kwestiami społecznymi? Otóż świat biznesu cieszy się większym zaufaniem niż władza kraju. Wiąże się to z przypisywaniem różnym firmom oraz ich prezesom (czy tego chcą czy nie) odpowiedzialności za działania w sprawach istotnych społecznie. Prawie 2/3 respondentów zgadza się także ze stwierdzeniem, że prezesi organizacji powinni przewodzić zmianom, a nie czekać na ich wprowadzenie przez władze państwowe. Prezentacja opowie jak świat odpowiedzialnego biznesu się rozwija i jakie zmiany dokonują się także w oczekiwaniach konsumentów i odpowiedzialności, jaką nakładają na firmy. W dzisiejszym świecie marki coraz chętniej zajmują stanowisko w kwestiach istotnych z punktu widzenia społeczeństwa. Przedstawiają swoje zdanie na temat protestów, zachęcają do działania i same je podejmują. Część firm jest za to wynagradzana. Obojętność może zaś wiązać się z wymiernymi konsekwencjami. Prezentacja opowie czego dokładnie oczekują konsumenci oraz jak największe marki sobie z tym radzą. Omówimy odbiorców i marki, pokażemy zakres działań, najlepsze (i najgorsze) przykłady, analizę, opowiemy co i dlaczego ciekawi Twoich klientów (lub klientów Twoich klientów), pokażemy jak różni się podejście top 10 firm Global Fortune 500 od spółek WIG20.
Social Listening, Rozmowy z ekspertami, oraz desk research na bazie ponad 10 raportów i opracowań:
  • 2019 Global Strategy Group. Doing Business in an Activist World.
  • 2018 Edelman Earned Brand. Brands take a stand.
  • Edelman Trust Barometer 2020: Brands Admist Crisis
  • Edelman Trust Barometer 2021, Declaring Information Bankruptcy
  • 2019 Ash Center for Democratic Governance and Innovation. Civic Responsibility: The Power of Companies to Increase Voter Turnout.
  • 2018 Cone/Porter Novelli Purpose Study: How to Build Deeper Bonds, Amplify Your Message and Expand Your Consumer Base
  • 2020 Morning Consult. What Consumers Want Companies to Say And Do in a Year Like No Other.
  • 2019 Deloitte Global Millennial Survey 2019 ; 2020 Deloitte Global Millennial Survey 2020
  • 2018 Sprout Social. #BrandsGetReal: Championing Change in the Age of Social Media
  • RAPORT: Trendy HR 2021| Global Human Capital Trends 2021
Prezentacja z jednej strony przybliży oczekiwania konsumentów w stosunku do biznesu oraz wskaże które obszary społeczne biznes powinien wspierać w pierwszej kolejności. Z drugiej strony poda już zrealizowane przykłady takich działań oraz pokaże jakie efekty przyniosły. Część raportu została opublikowana w mediach i spotkała się z bardzo dobrym odbiorem.
Miłosz Marchlewicz
menedżer promocji, komunikacji i projektów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W FOB odpowiada za komunikację działań w ramach Karty Różnorodności w Polsce. Wspiera realizację projektów badawczych organizacji. Zarządza portalem Odpowiedzialnybiznes.pl i mediami społecznościowymi Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wcześniej kierował realizacją programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu.

Do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączył w październiku 2017 r. Jest absolwentem kulturoznawstwa (spec. komunikacja kulturowa) na Uniwersytecie Gdańskim.

Magdalena Felczak
PR i CSR Manager w ARC Rynek i Opinia
Komunikacją marek zajmuje się od kilkunastu lat, a od kilku również społeczną odpowiedzialnością biznesu. Opracowywała i realizowała strategie PR dla firm reprezentujących niemal wszystkie branże, zarówno po stronie klienta jak również po stronie agencji PR. Od kilku lat zajmuje się kompleksowo komunikacją ARC Rynek i Opinia, dzięki czemu temat badań konsumenckich jest jej bliski.Oprócz działań związanych z komunikacją marek, inicjuje i organizuje projekty ważne społecznie. Jednym z nich jest akcja #Niezwalniajmy, której celem było ograniczenie do minimum zwolnień pracowniczych w związku z pandemią COVID-19 – akcja została wyróżniona w XXIII edycji konkursu Dobroczyńca Roku w kategorii „Społecznie odpowiedzialni w walce z COVID-19”. Ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe z obszaru Public Relations i CSR na Akademii Leona Koźmińskiego.