#Brand activism #semiotyka #CSR #marketing zaangażowany społecznie #aktywizm #empowerment

Czułość czy radykalizm? Jak brand activism chce naprawiać świat

Piątek, 22.X., godz. 11.55, sesja AKTYWIZM
Dzisiaj marki coraz częściej chcą przekonywać konsumentów, że zależy im już nie tylko na wzroście, ale i na… naprawie świata. Właściwie to można by stwierdzić, że zajęcie stanowiska staje się powoli marketingowym obowiązkiem. W jaki sposób marki to czynią? Do jakich ideologii się odwołują? Jakich form wizualnych i językowych używają? Zidentyfikowaliśmy dwa istotne dzisiaj podejścia marek: pierwsze oparte na niesieniu dobra, czułości i empatii, drugie na radykalizmie, niezgodzie i dążeniu do przebudowy świata. W naszym wystąpieniu opowiemy, jak marki korzystają z tych różnych podejść oraz podpowiemy, jak budować spójną strategię marki zaangażowanej oraz jakiego języka używać, aby taką strategię komunikować konsumentom.
W obliczu istotnych społecznie tematów politykom zdarza się dyplomatycznie milczeć, zaś sami aktywiści starają się trzymać od polityki jak najdalej. Paradoksalnie, to właśnie marki coraz częściej muszą ujawniać swój światopogląd i zajmować określone stanowiska w kwestiach, które rozpalają konsumentów. Brand activism sprawił, że marki zaczęły… stąpać po kruchym lodzie! Bez wątpienia stały się pełnoprawnym uczestnikiem społecznej i politycznej debaty, w której każda pochopna deklaracja niesie za sobą ryzyko spadku popularności, a nawet konsumenckiego bojkotu. Równie niebezpieczna dla marki może okazać się także próba „przeczekania” i przemilczenia istotnej dla konsumentów sprawy. W nowej, post pandemicznej rzeczywistości, aktywizm stał się integralną częścią konsumpcji, a konsumentom coraz częściej towarzyszy poczucie, że dokonując zakupów mogą jednocześnie dokonać realnej, środowiskowej lub społecznej zmiany. Czy marki są na to gotowe? I czy potrafią przekonać konsumentów o tym, że zależy im nie tylko na własnym wzroście, ale i na naprawie świata? W naszym wystąpieniu będziemy analizować zjawisko aktywizmu marek z perspektywy semiotycznej oraz przedstawimy najważniejsze kody i narracje, po które sięgają marki „społecznie zaangażowane”. Wykorzystamy konkretne przykłady kampanii i działań marek, aby przybliżyć publiczności zaskakująco dwoiste oblicze brand aktywizmu, w którym współistnieją dwa przeciwstawne podejścia. Z pomocą narzędzi semiotyki pokażemy, że brand activism bywa radykalny i zbuntowany jak również zdumiewająco czuły wobec wyzwań współczesności i samego konsumenta.
Autorska analiza semiotyczna kilkudziesięciu kampanii reklamowych oraz poza reklamowych działań marek w obszarze społecznego aktywizmu z ostatnich lat (2018 – 2021).
Prezentacja podpowiada markom i firmom, jak poruszać się w obszarze brand aktywizmu i jaką strategię może/powinna przyjąć marka, z których idei i form brand aktywizmu skorzystać i dlaczego.
Krzysztof Polak
partner, Semiotic Solutions
Z wykształcenia kulturoznawca (studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskiem, studia doktoranckie SWPS w Warszawie). Współzałożyciel Semiotic Solutions – firmy, która wprowadziła na polski rynek marketingowy semiotykę. Brał udział w ponad 250 projektach analityczno-doradczych stosując semiotykę. Partner założyciel Visual & Narrative Institute tworzącego syndykatowe raporty semiotyczne. Jest autorem wielu publikacji popularyzujących semiotykę w marketingu w pismach branżowych np. Marketing w Praktyce, Brief czy publikacji o międzynarodowym charakterze – ESOMAR Semiotic Series. Prowadził szereg prelekcji w podczas polskich i międzynarodowych konferencji poświęconych zastosowaniu semiotyki w marketingu m.in. 7 wystąpień na konferencjach PTBRIO, konferencja Semiofest w Londynie i Paryżu, wystąpieniach i warsztatach np. Uniwersytet Lubelski, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Obecnie jest także wykładowcą na Uniwersytecie SWPS gdzie przygotował specjalny kurs „Diagnoza semiotyczna i pozycjonowanie kulturowe” dla studentów School of Ideas SWPS.
Joanna Damaszko
semiotyk, Semiotic Solutions,
Visual & Narrative Institute
Ukończyła z wyróżnieniem semiotykę na Uniwersytecie Bolońskim. Od 2014 r. zajmuje się badaniami marketingowymi, opierając się na metodologii semiotyki oraz narratologii. Prowadzi blog o semiotyce kultury damaszko.com. Jest członkiem zespołu Semiotic Solutions i partnerem w Visual & Narrative Institute.