#empowerment #zmiana #kobiety #komunikacja #badaniajakościowe #narracja #storytelling

Gdzie ci mężczyźni w świecie kobiet? Narracje filmowe i reklamowe o relacjach miłosnych i co z tego wynika dla polskich marek

Czwartek, 21.X., godz. 15.45, sesja EMPOWERMENT CZ.2
W narracjach o kobiecie i dla kobiet mężczyzna nie może być ofiarą losu.
Kiedyś usłyszeliśmy od jednej z managerek, że nie chce tworzyć komunikacji prokobiecej, bo może być odrzucająca dla mężczyzn. Sposób pokazywania kobiet w ciągu ostatnich 5-6 lat zmienił się radykalnie – za pośrednictwem różnych kanałów VOD takich jak Netflix, Ipla czy HBO GO. Opowiada się inaczej o relacjach, o innych problemach w pracy, o seksie i przyjaźni. W popularnych serialach zachodnich kobiecość oznacza coś zupełnie innego, niż w polskich serialach i reklamach. Problem stworzenia reklamowej narracji o świecie kobiet dotyka nie tylko samej „nowoczesności” lifestylu kobiety, ale jej relacji z innymi, zwłaszcza z mężczyzną. W Polsce powstały reklamy uważane za „kontrowersyjne”, które – jak się okazało po analizie narracyjnej i porównaniu ich do wzorców filmowych – nie opowiedziały właściwie mężczyzny w nowym świecie kobiety. Wynika to często z niespójnego rozpoznania nowych wzorców narracyjnych, zwłaszcza dotyczących relacji między płciami. Po przeanalizowaniu wzorców narracji z filmów i reklam okazało się, że w polskim kobiecym świecie reklamowym mężczyznę traktuje się po macoszemu: to ktoś, kto odbiorcę odrzuca. Wynika to ze stosowania prostej mechaniki narracyjnej, w której lewarowanie kobiet oznaczało deprecjonowanie mężczyzn – a to błędny zaułek, który często blokuje nowe opowieści o kobiecie. W naszej prezentacji pokażemy, jak zmieniły się narracje o relacjach miłosnych. I w kontekście tego – czy marka może wpierać kobiety w ich transformacji i czy „feministyczne” reklamy muszą być odbierane negatywnie przez męskich odbiorców.
Blisko 100 zagranicznych (zachodnich) filmów i seriali oraz reklam z ostatnich lat – żeby wychwycić, jakie trendy wkrótce pojawią się w Polsce.
Wiedza na temat zmieniających się wzorców przedstawiania kobiet pomoże lepiej zrozumieć, a w konsekwencji projektować komunikację skierowaną do kobiet – zwłaszcza z pokolenia Y i Z. Przydatna zarówno po stronie klientów/działów marketingów marek jak i po stronie agencji reklamowych i kreatywnych pracujących nad komunikacją do kobiet – które często posługują się nieaktualnymi kliszami
Jacek Wasilewski
właściciel, Narrative Impact
Medioznawca i kulturoznawca. Zajmuje się narracjami w reklamie i biznesie, analizą narracji oraz warsztatami z jej kształtowania. Bada mechanizmy narratywizowania rzeczywistości, czyli zamykania wyselekcjonowanych faktów w struktury fabularne. Prowadził badania o wpływie emocji na odbiór tekstu, obrazu i opowieści a także o komunikacji botów. Autor książek pt. Baśnie wolnego rynku, Prowadzeni słowami oraz o polskich narracjach Opowieści o Polsce. Współzałożyciel Visual Narrative Institute.
Agata Kostrzewa
badaczka, Narratvie Impact
Doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa UW, gdzie prowadzi zajęcia z retoryki i erystyki. Bada narracje medialne, filmowe i reklamowe. Prowadziła badania o dotyczące a także o zmiany w społecznym postrzeganiu kobiet, wpływie emocji na odbiór tekstu, obrazu i opowieści. Pracuje jako konsultant w zakresie analizy semiotycznej i narracyjnej przy komunikacji brandów. Partner w Visual Narrative Institute.