#pokolenia #Zetki #Millenialsi #GenZ #BabyBoomers #Boomersi #PokolenieX #konflikt #generacje #rynekpracy #technologie #dialog #ocieplenieklimatu

Hope I die before I get old. Kto i co rozpala dziś konflikt międzypokoleniowy?

Piątek, 22.X., godz. 10.10, sesja SPOŁECZEŃSTWO
Pokolenie Baby Boomers, które wprowadziło do kultury zachodniej idee konfliktu międzypokoleniowego dziś samo musi zmierzyć się z buntem przeciwko własnemu porządkowi społecznemu. Gdzie przebiegają główne osie konfliktu? Jak widzą swoich przeciwników przedstawiciele poszczególnych pokoleń?
Jeszcze pół wieku temu konflikt między pokoleniami wydawał się istnieć na jednej osi: konserwatywnych rodziców i przekraczających sztywne normy społeczne młodych. Bunt pokolenia Baby Boomers znalazł swój wyraz w obrazoburczym dla ich rodziców rock’n’rollu czy gorącym zaangażowaniu w protesty i działania polityczne a zaowocował wytworzeniem nowych norm społecznych. Dziś osi konfliktu jest więcej – problemem jest nie tylko obyczajowy konserwatyzm. Coraz wyraźniejsze jest napięcie między nadal aktywnymi zawodowo boomersami i X-ami, piastującymi wysokie stanowiska a Millenialsami i Zetkami zarzucającymi im blokowanie drogi awansu – jeden na czterech Millenialsów sądzi, że firmy powinny koncentrować się na tworzeniu miejsc dla młodych, nawet jeśli ma się to odbyć kosztem starszych pracowników. Napięcia między pokoleniami istniały od zawsze, jednak w dzisiejszym konflikcie pokoleniowym szczególnie widoczne jest poczucie niepewności i strachu wśród młodzieży – nie tylko to związane z widzianą w czarnych barwach sytuacją na rynku pracy. Z każdym rokiem coraz bardziej widoczne stają się zmiany jakim ulega nasz klimat. Słynna przemowa Grety Thunberg na forum ONZ, w której aktywistka zarzuciła Boomersom doprowadzenie do drastycznych zmian klimatu uwidoczniła jak bardzo kryzys klimatyczny zaostrzył relacje między generacjami. Nasze badanie, przeprowadzone w 28 krajach wskazuje, że zarówno Zetki jak i Millenialsi doceniają wkład Boomersów w pozytywne zmiany społeczne – emancypację kobiet, równość rasową czy w przypadku np. Polski wolność i suwerenność kraju. Domagają się jednak wzięcia odpowiedzialności za stan do jakiego starsze pokolenia doprowadziły gospodarkę i planetę. W naszym wystąpieniu przedstawimy główne źródła konfliktu skupiające się w obszarze rynku pracy, zmian klimatycznych oraz kultury i technologii. W formie dialogu międzypokoleniowego (dosłownie!) opowiemy o perspektywach Millenialsów i Zetek oraz skonfliktowanych z nimi Boomersów a także przedstawimy możliwe drogi złagodzenia napięć.
Własne badanie ilościowe; porównawcze badanie ilościowe zawierające dane z 28 krajów;
Prezentacja pomoże w zidentyfikowaniu i zrozumieniu możliwych źródeł napięcia między przedstawicielami starszych i młodszych pokoleń. Przedstawimy obszary współpracy w których marki mogą szukać sposobów na pomoc w budowaniu mostów między Millenialsami a Boomersami.
Agata Groszek
Junior Insight Specialist, Havas Media Group
Jestem absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, z badaniami jestem związana od trzech lat. Karierę badawczą rozpoczynałam w Ipsos, rozwijając swoje umiejętności w zakresie badań ilościowych dla branży FMCG. W Havas Media Group odpowiadam za badania ilościowe, współtworzę raporty trendowe oraz syndykatowe.
Alicja Cybulska
Chief Strategy Officer, Havas Media Group
Manager z blisko 25-letnim doświadczeniem, jako Chief Strategy Officer Havas Media Group odpowiada za strategię klientów grupy, oraz zarządza działem strategii i badań Havas Intelligence. Absolwentka Executive MBA na Calgary University. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Gdańskiej, ekspert wielu konferencji branżowych, prowadzi również szkolenia w zakresie budowania marek i tworzenia strategii komunikacji. Juror Eurobest 2020, D&AD 2020, Effie Awards 2020, 2019, 2017 i Festival of Media Global Awards 2020, Creativepool 2021 i Innovation 2021. Pasjonuje się człowiekiem, zmianą jego wartości, priorytetów i potrzeb oraz możliwościami odpowiedzi na te zmiany w kontekście marek, komunikacji mediowej i nowych technologii.