IDEA

Rynek i konsumpcja, których symboliczne narodziny zbiegają się z przełomem ustrojowym roku 1989, dały początek także naszej branży, zajmującej się od trzech dekad ludźmi w ich różnych rolach rynkowych i społecznych.

Wiedza o konsumentach, którą dostarczamy, ma wpływ na rozwój marek, produktów i usług, a także na życie społeczne. Stale rozwijamy nasz warsztat, coraz częściej sięgamy po najnowsze technologie, ale w centrum naszej uwagi nieodmiennie pozostają ludzie, ich postawy i zachowania. Na tym znamy się najlepiej.

I właśnie na dwudziestym (!) Kongresie, który odbywa się w trzydziestolecie wolnego rynku, chcemy pokazać najlepsze wykorzystanie naszych możliwości. Pragniemy inspirować, prowokować do myślenia i pokazywać realną wartość rzetelnej i wiarygodnej wiedzy o ludziach – konsumentach i uczestnikach życia społecznego.

Niech jubileuszowy Kongres będzie festiwalem Human Power – opowieścią o ludziach, których badamy i o nas – ludziach, którzy poprzez swoją pracę, mają wpływ na procesy rynkowe i społeczne.

Zwracamy się do wszystkich zajmujących się wiedzą o człowieku, wyciąganiem wniosków na podstawie danych i wspieraniem decyzji biznesowych, chętnych do inspirowania innych: badaczy, analityków, mediaplanerów, specjalistów z dziedziny user experience i data science oraz dziedzin pokrewnych.

Jesteś w okolicach 30-stki? To znaczy, że całe swoje życie przeżyłeś w nowych czasach, a rynek i społeczeństwo konsumenckie to dla Ciebie codzienność. Pokaż nam swoją perspektywę!

Masz dłuższe doświadczenie? Pamiętasz, jak zmieniał się rynek i społeczeństwo oraz metody jego badania? To znaczy, że możesz wnieść do programu Kongresu spojrzenie łączące wczoraj i dziś. Zgłoś swoje wystąpienie i zainspiruj innych!

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń 20-minutowych wystąpień kongresowych, spośród których wyłoniona zostanie najważniejsza część programu Kongresu. Poniżej znajdziesz wybrane obszary tematyczne, które nie wyczerpują możliwej listy zagadnień i dziedzin uwzględnionych w programie jubileuszowego Kongresu. Nie jest to układ sesji tematycznych, bardziej inspiracja i podpowiedź.

OBSZARY TEMATYCZNE

#1 WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO

 • Jak zmieniał się polski konsument po roku 1989? Jak zmieniały się wzorce kulturowe? Jakim jesteśmy społeczeństwem po 30 latach rynku i demokracji?
 • Gdzie jesteśmy dziś na drodze zmian cywilizacyjnych? Jak wyglądają aspiracje społeczne i konsumenckie? Ku jakiemu modelowi zmierzamy?
 • Jak prognozować przyszłość w warunkach zwiększonej niepewności?
 • Jak zmieniały się badania, metody i podejścia do zjawisk konsumenckich i społecznych?

#2 STARE I NOWE PODZIAŁY, NOWE SPOJRZENIE NA SEGMENTACJĘ

 • Gdzie tkwią źródła obecnych podziałów społecznych i kulturowych? Czy mają one wpływ na wzorce konsumpcji i styl życia?
 • Czy segmentacja to nadal dobre narzędzie myślenia o rynku i konsumencie?
 • Jeśli tak, to jakie są nowe inspirujące kryteria segmentacji konsumentów?
 • Czy kategoria pokolenia jest nadal przydatna w opisie rzeczywistości konsumenckiej i społecznej?

#3 WIARYGODNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZAUFANIE

 • Jak prowadzić badania i analizy w świecie fałszywych wiadomości i tożsamości? Czy potrafimy zidentyfikować wiarygodne dane i informacje?
 • W jaki sposób przebić się z wiarygodnym przekazem i rzetelnie zebranymi danymi? Jak skutecznie odróżnić się od komunikatów o nieustalonej wiarygodności i nieznanym nadawcy?
 • Co oznaczają te wyzwania dla odpowiedzialności badaczy? Co oznacza dziś krytyczne podejście do danych i ich źródeł? Refleksja nad warsztatem współczesnego badacza

#4 CZŁOWIEK, ALGORYTM, MASZYNA

 • Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, algorytmy – jak korzystać z nowych technologii w pracy badawczej - czy zastąpią one ludzi czy raczej są tylko nowym narzędziem?
 • Czy wymiar cyfrowość-analogowość wciąż dobrze opisuje postawy wobec nowych technologii?
 • Jak zmieniają się badania i sami badacze w tych warunkach?

#5 NOWE WYZWANIA W KOMUNIKACJI

 • Jak prowadzić (i badać) komunikację marketingową w epoce wielu bodźców, kilku ekranów i rozproszonej uwagi odbiorcy?
 • Jak zmieniają się postawy konsumentów wobec komunikacji reklamowej w różnych kanałach?

#6 INSPIRACJE METODOLOGICZNE

 • Najnowsze inspiracje w metodach badań i analiz, a także w łączeniu różnych dyscyplin wiedzy o człowieku.
 • Innowacyjne rozwiązania w gromadzeniu i analizie danych
 • Ciekawe przykłady łączenia danych z różnych źródeł, przełamywania schematów w myśleniu i analizach.

#7 BADAWCZE BEST CASES

 • Przykłady najlepszych projektów/rozwiązań badawczych – przeszłych i najnowszych - które zmieniły bieg wydarzeń. To obszar prezentowania produktów czy usług, które dzięki umiejętnemu wykorzystaniu wiedzy o ludziach osiągnęły sukces rynkowy.

INFORMACJE

Format wystąpienia

20 minutowe wystąpienie w jednej z trzech równoległych sesji plus 5 minut na dyskusję. Prezentacja w formacie PowerPoint lub Prezi, na kongresowym layoucie. Przesłanie zgłoszenia na Kongres wiąże się automatycznie z:
 • akceptacją regulaminu Konkursu o Nagrodę Publiczności,
 • zgodą na używanie wizerunku w materiałach promocyjnych Kongresu,
 • zgodą na umieszczenie prezentacji kongresowej na dedykowanej stronie www, gdzie zostanie ona udostępniona uczestnikom imprezy,
 • zgodą na rejestrację audiovideo wystąpienia.


WAŻNE: Wystąpienia nie mogą mieć charakteru promocyjnego. W prezentacji nie będą mogły być umieszczone logotypy dostawców usług w obszarze marketingu ani ich obrandowanych produktów Organizatorzy informują, że nie ma możliwości zmiany pliku prezentacji podczas Kongresu!

Terminy:

9 V

Termin nadsyłania zgłoszeń wystąpień

10 VI

Powiadomienia o wynikach oceny zgłoszeń

IX

Obowiązkowy briefing prelegentów

do 4 X

Ocena prezentacji przez prowadzących sesje, obowiązkowa próba generalna sesji

do 15 X

Przesłanie ostatecznej, kompletnej wersji prezentacji wraz z ewentualnymi plikami medialnymi

24-25 X

XX Kongres

Kryteria oceny

 • Rada Programowa Kongresu oceniać będzie nadesłane zgłoszenia kierując się następującymi kryteriami:
 • Dobrze zdefiniowany temat i główne tezy wystąpienia
 • Klarowność i zwięzłość przekazu
 • Ciekawe ujęcie/nawiązanie do myśli przewodniej jubileuszowego Kongresu
 • Szersze spojrzenie na analizowane zjawiska i procesy, łączenie perspektywy wykonawcy i zleceniodawcy badań i analiz

Wystąpienia nie mogą mieć charakteru promocyjnego. Rada Programowa zastrzega sobie prawo zaproponowania autorom niektórych zgłoszeń wystąpienia na Kongresie w innym formacie, niż 20-minutowy. Decyzje kwalifikacyjne podejmowane przez Radę Programową są ostateczne. Rada zastrzega sobie prawo zwrócenia się do autorów zgłoszeń z prośbą o dodatkowe informacje, wyjaśnienia, w tym w formie bezpośredniej rozmowy, jeśli w toku oceny zgłoszeń pojawi się taka potrzeba. Rada Programowa zastrzega sobie również możliwość zmiany decyzji kwalifikującej jeśli prezentacja na którymkolwiek etapie procesu przygotowań do Kongresu wzbudzi jej wątpliwości w zakresie wartości merytorycznej lub innych postanowień tego dokumentu. Rada Programowa zastrzega sobie również prawo wprowadzenia zmian w formule ustalonych wystąpień kongresowych.

Procedura oceny

Ocena zgłoszeń przebiega dwuetapowo:

 1. Wstępna ocena indywidualna członków Rady, której przedstawione zostaną zgłoszenia zanonimizowane przez Biuro Kongresowe. Będzie to ocena jedynie koncepcji i treści wystąpienia.
 2. Podczas drugiego etapu oceny, Rada dokona ostatecznej wspólnej oceny zgłoszeń i ich kwalifikacji do poszczególnych sesji. Powstanie lista podstawowa osób zakwalifikowanych na Kongres i lista rezerwowa.

Rada Programowa pragnie jednak podkreślić, że podejmuje swoje decyzje jedynie wspólnie, podczas posiedzenia i w drodze dyskusji, a jej priorytetem jest zapewnienie wysokiej wartości merytorycznej Kongresu oraz jego programowej spójności, toteż oceny z etapu indywidualnego ani nie gwarantują, ani nie pozbawiają w sposób automatyczny zaproszenia do wystąpienia.

Konkurs o Nagrodę Publiczności

Wszystkie wystąpienia zakwalifikowane na Kongres biorą automatycznie udział w Konkursie o Nagrodę Publiczności i zostaną ocenione przez uczestników Kongresu. Warunkiem zakwalifikowania wystąpienia do konkursu jest oddanie na nie głosów przez nie mniej niż 15 osób. Nagrody zostaną przyznane za wystąpienia, które uzyskają najwyższą średnią ocenę.

W Konkursie przewidziano nagrody:

nagroda 5 000 zł

1 wyróżnienie

2 wyróżnienie

Rada Programowa przewiduje możliwość dodatkowego uhonorowania wystąpienia lub wystąpień oddających, w jej opinii, najlepiej ideę programową Kongresu.

Koszt udziału w Kongresie

1 prelegent - bezpłatny udział w Kongresie

2 prelegentów z różnych firm (agencja+klient) - bezpłatny udział w Kongresie

2 prelegentów z tej samej firmy – jeden z prelegentów ponosi koszty udziału w Kongresie zgodne z cennikiem kongresowym. Istnieje możliwość bezpłatnego udziału w sesji kongresowej, w której prelegent ma swoje wystąpienie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zgłaszania wystąpień na Kongresie prosimy o kontakt z Biurem Kongresowym: t. 22 649 97 74 lub kongres@ptbrio.pl

DLACZEGO WARTO

Wyjątkowe audytorium

Ponad 500 doświadczonych profesjonalistów o doskonałej proporcji 50% odbiorców i 50% dostawców wiedzy o rynku i człowieku.
500
uczestników
50/50
dostawcy/odbiorcy
20%
nowych uczestników co roku
wykres0

Uczestnicy Kongresu Badaczy (%)

wykres1

Zleceniodawcy usług marketingowych na Kongresie Badaczy (%)

wykres2

Stanowiska (%)

Co roku w Kongresie biorą udział przedstawiciele blisko 200 firm i instytucji.
141b

RADA PROGRAMOWA

Socjolog i menadżer związany z branżą badawczą od 26 lat. W latach 2004-2008 Prezes Zarządu OFBOR, członek PTBRiO i ESOMAR. Wykładowca Uniwersytetu SWPS.

Pracuje z Tyskim i Żubrem, największymi markami na rynku piwa w Polsce. W pracy bierze się za estymację rzeczy, których nikt zazwyczaj prognozować nie chce. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Metody Analizy Decyzji, Ekonometria, Analiza Danych - Big Data. Pierwszy raz w Radzie Kongresu, wcześniej w roli słuchacza i prelegenta.

Członek Zarządu OFBOR, prezes Ipsos w Polsce Urodzona w 1973 roku, absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. z branżą badawczą związana od 1993 roku, zdobywała doświadczenie zarówno po stronie agencji badawczej (CASE, TNS OBOP, TNS Polska), jak i po stronie Klienta (PTC Era). Najbliższe jej zawodowemu sercu jest badawcze wsparcie dla rozwoju marek. Należy do PTBRiO i ESOMARu. Miłośniczka koni, w wolnym czasie towarzysząca dorastającej córce w wyczynowym uprawianiu jeździectwa.

Członek Zarządu PTBRiO. Z badaniami związany od ponad 10 lat. Kierował zespołami badawczymi w firmach TNS Polska oraz 4P Research Mix – obecnie w Kantar Polska. Doktor nauk społecznych, socjolog. Wykładał na SGH, UKSW, APS oraz Uniwersytecie SWPS, gdzie obecnie pełni rolę eksperta występującego w mediach. Autor wielu publikacji naukowych i branżowych w tym książki „Brzydkie słowa brudny dźwięk”, współautor i redaktor „Data Driven Decisions. Jak odnaleźć się w natłoku danych?” oraz „Badania rynku. Jak zrozumieć konsumenta?”. Prelegent na wielu konferencjach naukowych i marketingowych w tym laureat pierwszej nagrody na XIV Kongresie Badaczy Rynku i Opinii. Specjalizuje się we wprowadzaniu innowacji na rynek oraz badaniach strategicznych.

Wcześniej w dziale gospodarczym „Gazety Wyborczej“ pisał o mediach, technologiach, marketingu i badaniach. Zdobywca nagrody Grand Press Digital 2015. Uczestniczył w projektach #SwissLeaks i #PanamaPapers.   Autor książek „Tajne służby kapitalizmu” oraz „Zawód: zwycięzca”. Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i stypendysta Reuters Institute for the Study of Journalism na Uniwersytecie Oksfordzkim. 

Krajowy przedstawiciel ESOMAR, Managing Partner w Maison&Partners Psycholog społeczny, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Muzycznej we Wrocławiu, stypendystka Uniwersytetu Walijskiego. Badacz jakościowy z 17 letnim doświadczeniem. w latach 1998- 2012 Dyrektor Badań Jakościowych Pentor Research International. 2012 - 2015 Client Service Director w TNS Polska, odpowiedzialna za badania jakościowe oraz członkini TNS Global Qualitative Leadership Team. Specjalistka w dziedzinie badań eksploracyjnych, testów konceptów i opakowań, badań komunikatów reklamowych, oraz problematyki społecznej. Facylitatorka warsztatów pozycjonowania i architektury marek. Realizuje projekty badawcze i strategiczne (także międzynarodowe) dla wiodących globalnych marek. w latach 2012- 2016 prezes Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.

Od 15 lat w badaniach, prawie zawsze po stronie klienta. 10 lat w Unileverze umożliwiło mi pracę zarówno z żywnością, jak i z chemią, rok w GfK ubogacił mnie o empatię wobec działu realizacji. 3 lata w KP pokazały mi, co dla wielu Polaków jest najważniejsze.

Z badaniami rynku i konsumenta związana od 2006 roku. Doświadczenie zdobywała zarówno po stronie agencji jak i klienta. Obecnie zarządza obszarem insightów i wiedzy rynkowej dla produktów konsumenckich Philips. Zawodowo szczególnie zainteresowana wykorzystaniem badań i danych w procesach strategicznych. Absolwentka Metod Ilościowych w Szkole Głównej Handlowej. 

Projektant gier symulacyjnych, z wykształcenia socjolog, studiował na Uniwersytecie Warszawskim oraz w School of Business & Economics w Maastricht. Autor gier badawczych, edukacyjnych i assessmentowych projektowanych dla biznesu, administracji publicznej, uczelni oraz NGO. Realizował projekty w USA, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Czechach oraz w Polsce. Publikuje w tematyce „Serious Games”. Laureat nagrody za najlepszą prezentację podczas XIX Kongresu Badaczy („Trać punkty zdobywaj wiedzę – czyli jak skorzystać z mocy gier symulacyjnych”).

Finalistka pierwszej edycji konkursu Zbadaj.to! oraz zdobywczyni nagrody publiczności podczas XIX Kongresu Badaczy Rynku i Opinii "Impact Factor" 2018.  Absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Specjalistka zarządzania wiedzą o konsumencie, łowczyni insightów i trendów (Esplori). Od niemal dekady w branży badawczej. Realizowała projekty dla spółek Skarbu Państwa, uczelni wyższych, organizacji społecznych, branży modowej, FMCG, ubezpieczeniowej, bankowej i wielu innych. Członkini Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, w ramach którego współtworzyła projekty trendwatchingowe K16 oraz K18.

KONTAKT

Biuro Organizacji Kongresu Badaczy:
ul. Szarotki 11, 02-609 Warszawa
tel. 22 649 97 74
kongres@kongresbadaczy.pl


ORGANIZATORZY:

ptbrioofbor

xx duze

Dziękujemy za wszystkie nadesłane propozycje wystąpień!
Program Kongresu Badaczy poznacie już w czerwcu!