#nowi mężczyźni, #neomaskulinizm, #napięcia, #kolektywne tożsamości, #ewolucja trendów, #wirtualna etnografia, #segmentacja, #dark social

CHADY, INCELE I INNI – nowe oblicza i napięcia współczesnych mężczyzn

SESJA  NOWE PODZIAŁY,
PIĄTEK 25.X, godz. 12.50, sale D+E+F

Najważniejsza myśl prezentacji

Napięcia wśród współczesnych mężczyzn w dużej mierze stały się konsekwencją zmieniających się kobiet. To, w jaki sposób mężczyźni patrzą na kobiety, przebiega od skrajnej fascynacji do radykalnej pogardy - a następnie przekłada się na tworzenie nowych męskich tożsamości.

Opis

Ostatnie lata w kulturze przyniosły duże zainteresowanie kobiecością. Zjawiska społeczne określane jako „czwarta fala feminizmu” – ruch women’s empowerment, girl effect, akcja #metoo, nie tylko mocno wybrzmiały w mediach, ale też przyniosły ze sobą zmiany w oczekiwaniach, zachowaniach i wzorach kobiecości. Postępująca emancypacja kobiet nie dzieje się jednak w próżni i, co wydaje się naturalne, musi oddziaływać także na drugą, dopełniającą część społecznego uniwersum – mężczyzn.

Męskość (również) zaczyna się dzisiaj redefiniować. Jak można się domyślać, nie dzieje się to w uniwersalny sposób. Dotyka wielu kwestii, poglądów, zachowań. Wyjątkowo ciekawą i bardzo niejednoznaczną częścią nowej męskiej tożsamości jest stosunek do kobiet. Poprawna politycznie sylwetka mężczyzny wspierającego nowe, wyemancypowane kobiety, zgodnie z nowymi wzorcami to nie cała prawda o współczesnych facetach. Pod powierzchnią niekontrowersyjnych narracji kryją się ci, którzy mają zgoła inny stosunek do kobiet. W USA mamy do czynienia z ruchem inceli (od “involuntary celibate”, mimowolnego celibatu), który przechodzi z niszowych internetowych przestrzeni serwisu 4chan w stronę masowych konsekwencji, czego przykładami może być ubiegłoroczne zabicie 10 osób przez Aleka Minassiana, “prawiczka, który nienawidzi kobiet”, oraz dynamiczny rozrost mizoginistycznej alt-prawicy.

Jak to wygląda w Polsce? O bezwartościowości kobiet, niezaspokojeniu w relacjach z nimi, pożądaniu i nienawiści rozmawiają ze sobą reprezentanci różnych (i nie tylko “incelskich”) męskich frakcji: „redpillersi”, czyli samozwańczy samcowie alfa, a także prawiczki identyfikujący się jako “piwniczaki”/“stulejarze”. Jedni toczą poważne ideologiczne dysputy, inni preferują prześmiewczy język memów i past. W naszym wystąpieniu pokażemy jak indywidualne napięcia wśród mężczyzn przechodzą na makro poziom - realnych konsekwencji, kolektywnych tożsamości czy wreszcie segmentów konsumenckich.

W jaki sposób prezentacja odnosi się do kwestii skutecznego i odpowiedzialnego wspierania decyzji wiedzą o rynku i człowieku?

w prezentacji:

  • skodyfikujemy kluczowe napięcia wśród współczesnych mężczyzn wraz z oceną ich zakresu oraz wskazaniem przyczyn
  • omówimy je w kontekście innych, szerszych kulturowo trendów dotyczących męskości
  • przedstawimy wyniki własnego badania dotyczącego męskiej tożsamości polskich mężczyzn i pokażemy jakie są „realne” postawy i zachowania wobec kobiet
  • wysnujemy wnioski dotyczące nowych wzorców męskości, ich manifestacji kulturowych
  • przedstawimy wnioski dla marketerów, pracujących nie tylko z męskim targetem.

Źródła, materiały, dane:

  • badania segmentacyjne na reprezentatywnej próbie polskich mężczyzn,
  • dark social,
  • badanie jakościowe (etnografia + FGIs)

Anna
MAZERANT

Research Innovation Director
4P

Specjalizuje się w prowadzeniu strategicznych projektów związanych z pozycjonowaniem, tworzeniem innowacji produktowych i usługowych; prowadzi projekty wg metodologii Design Thinking. Zajmuje się również rozwijaniem i wdrażaniem nowych metodologii badawczych (np. metafory, reportaż filmowy).

Ma doświadczenie w sektorach: FMCG, finanse, media, farmacja, telekomunikacja. Jest współautorką kilku trendbooków. Prowadzi również warsztaty i szkolenia z badań rynku oraz zajęcia akademickie. W wolnym czasie kręci filmy.

Paweł
PAWIŃSKI

adiunkt
Uniwersytet Wrocławski

Socjolog interesujący się Internetem i markami, strateg we wrocławskiej agencji reklamowej Cięty Język oraz badacz z Króliczej Nory. Jednocześnie dumny opiekun koła naukowego Brandico związany z Zakładem Komunikacji Wizerunkowej Uniwersytetu Wrocławskiego.