#optymizm, #Polacy, #zmiany społeczne, #społeczeństwo, #satysfakcja, #sytuacja, #sytuacja finansowa, #sytuacja ekonomiczna, #ospodarka, #obawy, #przyszłość

CZY PORA MA ZNACZENIE? O tym, jak zmieniał się optymizm konsumentów na przestrzeni ostatnich trzech dekad.

SESJA  WCZORAJ - DZIŚ - JUTRO,
PIĄTEK 25.X, godz. 12.10, sale A+B+C

Najważniejsza myśl prezentacji

Optymizm Polaków spada pod koniec każdej kolejnej dekady czy tak jest i teraz?

Opis

Głębokie zmiany strukturalne w Polsce po 1989 roku bez wątpienia odbiły się na życiu każdego Polaka. Jednym z najważniejszych wskaźników używanych w badaniach jest optymizm Polaków, który jest monitorowany na bieżąco co najmniej od 1989 roku.

Celem wystąpienia jest zwrócenie uwagi na społeczne zmiany w ocenie poziomu satysfakcji zarówno z życia jak i z jego poziomu, które miały miejsce w ostatnich 30 latach. Zidentyfikujemy istotne wydarzenia, które znacząco zmieniły tę perspektywę Polaków Prezentacja będzie się składała z następujących części:

 1. Optymizm Polaków – jak się zmieniał, od czego zależy (od sytuacji politycznej, ekonomicznej, zasobności portfela, innych czynników)?
 2. Ocena sytuacji finansowej Polaków – jak się zmieniała na przestrzeni lat? Co się zmieniło?
 3. Ocena sytuacji ekonomicznej kraju – jak ewoluowała na przestrzeni 30 minionych lat? Co się zmieniło? Jak Polacy oceniają ten okres wolnej Polski? Jak wiek respondentów wpływa na tę ocenę?
 4. Powody, które wpłynęły na takie postrzeganie własnej sytuacji finansowej oraz sytuacji gospodarczej Polski.
 5. Czego Polacy boją się w tej chwili najbardziej? Jakich czynników (utraty pracy, chorób, zmiany klimatu, innych)? Czy obecnie jest dobry czas na konsumpcję dóbr?
 6. Polacy na tle mieszkańców innych krajów.
 7. Jak będzie wyglądać najbliższa przyszłość? Jak Polacy widzą swoją przyszłość? Jak się zmieni sytuacja gospodarcza naszego kraju?
 8. Jakie są najważniejsze wyzwania przed którymi stoi Polska? Na co powinno się kłaść nacisk?

W jaki sposób prezentacja odnosi się do kwestii skutecznego i odpowiedzialnego wspierania decyzji wiedzą o rynku i człowieku?

Zapoznamy słuchaczy z aktualną oceną sytuacji życiowej Polaków na tle innych krajów. Oszacujemy scenariusze na kolejne lata: co może się wydarzyć i jak będzie zmieniał się optymizm Polaków?

Źródła, materiały, dane:

 • Financial Confidence Survey 2009, IRIS Network
 • Financial Confidence Survey 2019, IRIS Network
 • OBOP/TNS/KANTAR – dane archiwalne

Krzysztof
SZCZERBACZ

Kierownik Zespołu Badawczego
ARC Rynek i Opinia

Magister ekonomii Szkoły Głównej Handlowej. Od 19 lat zajmuje się badaniami społecznymi i rynkowymi, od 2006 roku pracownik ARC Rynek i Opinia. Odpowiedzialny za poprawną realizację projektów realizowanych w zespole. Kierował szeregiem projektów badawczych (ilościowych jakościowych) dla wielu różnych branż. Od 2013 roku kieruje ogólnopolskim badaniem Superbrands. Współautor publikacji: „Od diagnozy do prognozy – potrzeby gospodarki a jakość kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim” (WUP Kielce), „Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw” (PARP).