#analizy regresji; #analizy moderacyjne; #rola współzmienności

Czy światem rządzą częstości? O zastosowaniu analiz korelacyjnych w badaniach marketingowych

spoleczenstwo Sesja VII: Analizy, Piątek, godz. 10.10, Congres Hall

Najważniejsza myśl prezentacji:

Analiza regresji jako sposób na lepsze zrozumienie Konsumenta.


Marchlewska Marta Marta
Marchlewska

Quantitative Research Manager
Maison&Partners

Psycholog, doktor nauk społecznych, adiunkt w Polskiej Akademii Nauk, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Badaczka ilościowa z 8-letnim doświadczeniem, autorka badań opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych.

Doświadczenie badawcze: kierownik projektów (z zakresu badań marketingowych oraz naukowych). W tym: przygotowanie metodologiczne badań, opracowanie narzędzi badawczych, analiza danych ilościowych (z wykorzystaniem programu SPSS, AMOS, R, Mplus, Stata), opracowanie raportu, prezentacja wyników badania.


Maison DominikaDominika
Maison

President & Chief Science Partner
Maison&Partners

Od lat łączy praktykę badań konsumenckich z pracą naukową. Jest profesorem psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, największym autorytetem w dziedzinie badań rynku oraz psychologii konsumentów w Polsce. Wspiera zespół swoją wiedzą psychologiczną i doświadczeniem consultingowym. Czuwa merytorycznie nad każdym prowadzonym przez nas projektem.

Prowadzi szeroko zakrojone badania naukowe z zakresu utajonych postaw konsumenckich, postaw i zachowań finansowych oraz marketingu społecznego. Współpracuje naukowo z wieloma uczelniami na świecie, m.in. w USA, Belgii, we Włoszech i w Indonezji.

Autorka i współautorka 11 książek i ponad 60 artykułów naukowych oraz wielu publikacji na temat współczesnych konsumentów (m.in. "Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta", "Polak w świecie finansów", czy "Psychologia konsumenta"). W latach 2003-2007 prezes PTBRiO, obecnie przedstawicielka ESOMAR na Polskę i członek licznych organizacji międzynarodowych (m.in. Society for Consumer Psychology, Qualitative Research Consultants Association).

 

Comments powered by CComment