#reklama, #targetowanie, #mikrotargetowanie, #Facebook, #Google

DLACZEGO POTRZEBUJEMY PRZEJRZYSTOŚCI MIKROTARGETOWANIA - wnioski z analiz reklam internetowych

SESJA  INSPIRACJE METODOLOGICZNE,
piątek 25.X, godz. 12.30, sala Bałtyk 

Najważniejsza myśl prezentacji

Reklamy internetowe wykorzystujące masowe mikrotargetowanie mogą być narzędziem manipulacji i dyskryminacji. Sposobem na ograniczenie zagrożeń może być wprowadzenie obowiązku udostępniania wszystkich reklam emitowanych w internecie wraz z ich metadanymi.

Opis

Platformy reklamowe w internecie, coraz częściej, umożliwiają automatyzację prowadzenia kampanii i doboru bardzo specyficznych grup docelowych. Jednak masowe mikrotargetowanie tworzy szereg zagrożeń, w szczególności, może prowadzić do manipulacji i dyskryminacji. W wystąpieniu pokazujemy wyniki naszych badań dotyczących mikrotargetowania reklam politycznych i dotyczących tematów publicznych na Facebooku, YouTube i Google. Pokażemy statystyki kampanii prowadzonych w Polsce i innych krajach, w oparciu o dane pozyskane z biblioteki reklam i archiwum reklam udostępnianych przez firmy w ramach przejrzystości kampanii wyborczych. Przedstawiamy argumenty, dlaczego platformy reklamowe powinny mieć obowiązek udostępniania publicznie wszystkich emitowanych reklam i ich metadanych, takich jak informacje o treści reklam, tym kto za nie płaci, do jakich grup docelowych są kierowane i ile razy były wyświetlone.

W jaki sposób prezentacja odnosi się do kwestii skutecznego i odpowiedzialnego wspierania decyzji wiedzą o rynku i człowieku?

Prezentacja będzie poruszała kwestie odpowiedzialności komunikacji reklamowej w internecie i zmniejszania zagrożeń związanych z manipulacją i dyskryminacją.

Źródła, materiały, dane:

Dane pozyskane z biblioteki reklam i archiwum reklam udostępnianych przez Facebook i Google w ramach przejrzystości kampanii wyborczych

Dominik
BATORSKI

Chief Scientist
Sotrender

Doktor socjologii i data scientist. Współzałożyciel, Członek Zarządu i Chief Scientist firmie SmartNet Research & Solutions tworzącej Sotrender – narzędzie analityczne do monitoringu i optymalizacji marketingu w mediach społecznościowych w oparciu o dane. Działalnością doradczą i biznesową łączy z pracą naukową w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w analizie dużych danych, przede wszystkim zbieranych przez serwisy internetowe i firmy telekomunikacyjne.

Katarzyna
SZYMIELEWICZ

Prezeska
Fundacja Panoptykon

Prawniczka specjalizująca się problematyce praw człowieka i nowych technologii. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon, a także wiceprzewodnicząca European Digital Rights. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Development Studies w School of Oriental and African Studies. W przeszłości – prawniczka w międzynarodowej kancelarii Clifford Chance, członkini rad społecznych przy Ministrze ds. Cyfryzacji, stypendystka międzynarodowej sieci przedsiębiorców społecznych Ashoka. Publikowała m.in. w the Guardian, Polityce, Gazecie Wyborczej i Dzienniku Gazecie Prawnej. Laureatka wielu nagród, w tym nagrody Radia Tok.fm w 2013 r.