#segmentacja, #redefinicja segmentacji, #precision marketing, #digital, #data driven marketing, #marketing precyzyjny, #dane, #komunikacja, #reklama, #kampania, #jak planować kampanie, #skuteczność, #dotarcie, #skuteczne dotarcie, #planowanie, #media, #touchpoints, #punkty styku, #zainteresowania, #zachowania w sieci, #zachowania grup celowych, #strategia, #digital fingerprints, #marketing, #internet, #precyzja, #segmenty, #telewizja, #demografia, #psychografia

DOCZEKALIŚMY SIĘ Precision marketing jako sposób na skuteczne zastosowanie segmentacji konsumentów w planowaniu mediów.

s metod c
SESJA INSPIRACJE METODOLOGICZNE,
PIĄTEK 25.X, godz. 10.50, sala Bałtyk

Najważniejsza myśl prezentacji

Zastosowanie segmentacji konsumenckich przygotowywanych na potrzeby strategii marketingowych zawsze były dla planujących media nie lada wyzwaniem. Bo jak zaplanować reklamę w mediach na zmiennych demograficznych skierowaną do segmentów wyznaczanych behawioralnie, nie rozdzielnych demograficznie? Dzisiaj, dzięki rozwojowi możliwości komunikacji w kanałach internetowych nareszcie możemy nie tylko kierować komunikację do segmentów konsumenckich wyznaczanych za pomocą potrzeb i motywacji, ale także, co pokażemy na przykładzie case study, o wiele bardziej skutecznie docierać do nich z komunikatem reklamowym.

Opis

Zastosowanie nawet najbardziej zaawansowanych psychograficznych segmentacji konsumenckich przygotowywanych na potrzeby strategii marketingowych zawsze na poziomie egzekucji mediowej były nie lada wyzwaniem. Działo się tak, ponieważ większość kanałów komunikacji była (i spora część nadal jest) planowana na podstawie zmiennych demograficznych, które w przypadku segmentacji psychograficznych nie były rozdzielne pomiędzy zdefiniowanymi w ten sposób grupami konsumentów. Rozwój komunikacji marketingowej w internecie przybywa jednak na ratunek. Nareszcie! Dzięki marketingowi precyzyjnemu możemy nie tylko kierować komunikację do segmentów konsumenckich wyznaczanych za pomocą np. potrzeb i motywacji, ale także o wiele bardziej skutecznie docierać do nich z komunikatem reklamowym. Skutecznie zarówno pod względem przekazania komunikatu, jak i optymalizacji kosztów jakie przeznaczamy na komunikację reklamową. Nasze wystąpienie pokaże, jak wraz z rozwojem technologii zmienia się definicja samej segmentacji konsumenckiej, w jaki sposób zbudować most pomiędzy tradycyjnie znaną nam segmentacją a segmentacją mającą skuteczne zastosowanie w planowaniu mediów, jak zaplanować badanie segmentacyjne, aby móc wnioski płynące z takiego projektu zastosować w planowaniu mediów, a także podzielimy się praktycznymi wskazówkami jak taką kampanię reklamową zaplanować. A wszystko to solidnie podeprzemy danymi oraz wynikami z jednego z badań efektywności kampanii reklamowej, udowadniając skuteczność precision marketingu.

W jaki sposób prezentacja odnosi się do kwestii skutecznego i odpowiedzialnego wspierania decyzji wiedzą o rynku i człowieku?

Odpowiedzialne planowanie projektów badawczych (drogich projektów segmentacyjnych), z inwestycji w które można czerpać zyski nie tylko podczas warsztatu aktywacyjnego, ale także w trakcie egzekucji strategii komunikacji reklamowej, przekładającej się na rezultaty w obszarze marketingowych KPIs – case study. Praktyczne wskazówki dla marketerów, przygotowane na bazie rzeczywistych doświadczeń, jak planować precyzyjną komunikację, dzięki której ich konsument nie jest zalewany niepotrzebnymi komunikatami, a kierujemy odpowiedź skrojoną na jego potrzeby.

Źródła, materiały, dane:

Prezentacja opierać będzie się na:
  • Wybrane wyniki badania efektywności kampanii planowanej w trybie precision marketing
  • Dane z Facebook’a i Google’a
  • Wybrane wyniki z badań segmentacyjnych realizowanych w przeszłości w Mindshare
Ludmila Lib

Ludmiła
LIB

Research Manager
Mindshare

Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu 12 lat zdobyła doświadczenia badawcze z różnych dziedzin: od badań kategorii, U&A, shopperowych, testów produktów i konceptów, przez satysfakcję klienta, mystery shopping po badania komunikacji. Obecnie manager w zespole Business Planning w domu mediowym Mindshare - odpowiada za badania i analizy mediowe przeprowadzane dla klientów oraz na wewnętrze potrzeby firmy.
Szczur Michal

Michał
SZCZUR

Digital Activation Manager
Mindshare

Digital Activation Manager, od początku kariery zawodowej związany z domem mediowym Mindshare. Doświadczenie zdobywał prowadząc kampanie digitalowe m.in. dla BRE Bank/mBank, Ubisoft, NIKE, LG, IBM, Heinz, Discovery Channel. Laureat konkursów branżowych Effie, Golden Arrow i InnovationAd.