#generacjaZ

GEN Z. Jak zrozumieć dziś generację jutra?

SESJA  GENERACJA Z,
czwartek 24.X, godz. 15.30, sale A+B+C

Najważniejsza myśl prezentacji

Próba obalenia stereotypów i mitów funkcjonujących w powszechnej opinii na temat generacji Z na podstawie zrealizowanych badań.

Opis

Podczas wystąpienia zaprezentuję wyniki naszego szerokiego badania dotyczącego Generacji Z. Spróbuję pokazać najmłodsze pokolenie w 3 obszarach: Ja i inni, Ja i mój świat, Ja i dorosłe życie. Odniosę się do stereotypów i mitów funkcjonujących na temat tej grupy, pokazując jednocześnie autorskie innowacyjne metody badawcze, które zastosowaliśmy w trakcie projektu.

W jaki sposób prezentacja odnosi się do kwestii skutecznego i odpowiedzialnego wspierania decyzji wiedzą o rynku i człowieku?

Podczas prezentacji zaprezentowane zostaną wyniki szerokich badań na temat tzw. generacji Z. Odnosić się będą one do różnych obszarów funkcjonowania najmłodszego pokolenia - w tym do funkcjonowania pokolenia Z w świecie online i offline, ich wartości, autorytetów, postaw wobec dorosłego życia etc., dzięki czemu pozwolą na lepsze poznanie tej grupy na wymiarach konsument-marka, pracownik-pracodawca czy uczeń-nauczyciel.

Źródła, materiały, dane:

Szeroko zakrojone badanie jakościowe (obserwacja uczestnicząca i nieuczestnicząca, innovation games, warsztaty kreatywne) i ilościowe.

Natalia
HATALSKA

CEO, head of Foresight
infuture institute

Analityczka, badaczka, trendwacherka, CEO Infuture hatalska foresight institute. Jedna z najbardziej wpływowych i uznanych ekspertek zajmujacych się poszukiwaniem i prognozowaniem nowych trendów w relacjach na styku rynek-marka-technologia-konsument. Członkini Rady Ekspertów Think Tank.* oraz Superbrands Polska.

Financial Times umieścił ją na liście New Europe 100, a Wysokie Obcasy uznały za jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet w naszym kraju. Kilka lat temu powołała jeden z czołowych w Polsce instytutów forecastingowych zajmujący się badaniami nad przyszłością. Nagrodzona przez Geek Girls Carrots Srebrną Marchewką za bycie wzorem kobiety zajmującej się nowymi technologiami i Digital Shaper za wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce. Autorka bestsellerowej bestsellerowej pozycji dotyczącej tematów niestandardowych kampanii reklamowych “Cząstki przyciągania” oraz “Far Future. Historia jutra”, książki przestawiającej wizje jedenastu obszarów naszego życia w odległej przyszłości.