#prosty język; #rzetelność badań; #piszmy po polsku, #prosta polszczyzna;

Jak mówić, żeby respondenci nas rozumieli? Czy w kwestionariuszach jest miejsce dla prostej polszczyzny?

spoleczenstwo Sesja II: Narzędzia, Czwartek, godz. 11.40, Sale A+B+C

Najważniejsza myśl prezentacji:

Prostota języka i jednoznaczne komunikaty w ankietach mogą wpływać na jakość danych zebranych od respondentów i na komfort uczestników badań. Odpowiemy na pytanie, czy da się do respondentów mówić prościej, a przy okazji zbierać dane wyższej jakości?


Martenka AnnaAnna
Martenka

Starszy specjalista ds. badań marketingowych
Play

Badaczka ilościowa z inklinacjami jakościowymi. Pracowała m.in. w IIBR, IQS i ARC. Obecnie wspiera isnightami z badań zespół Play. Z wykształcenia socjolog z zapleczem psychologicznym.

Kwiatkowska AnnaAnna
Kwiatkowska

Projektantka treści
Play

Projektantka treści w zespole UX w Play, współprowadzi projekt kompleksowej zmiany języka organizacji w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Redaktorka książek, dokumentów i instrukcji; specjalizuje się we wprowadzaniu do urzędowych lub marketingowych tekstów prostej polszczyzny (z ang. plain language). Od 2015 roku współpracuje z Pracownią Prostej Polszczyzny przy Uniwersytecie Wrocławskim, w 2018 zdała egzamin trenerski z prostej polszczyzny. Trenerka kompetencji komunikacyjnych. Od 2012 roku prowadzi warsztaty i szkolenia, a od początku roku akademickiego 2017/18 wykłada "Projektowanie treści" na kierunku User Experience & Product Design na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie.

Comments powered by CComment