#storytelling, #organizacja, #kultura, #wartości

„JESTEŚMY JAK PIROGA NA AMAZONCE”. O storytellingu
badaniach organizacji.

SESJA  CZŁOWIEK I SENS PRACY,
piątek 25.X, godz. 10.30, sale D+E+F

Najważniejsza myśl prezentacji

Pozyskanie talentów do organizacji uznawane jest za kluczowy czynnik ich rozwoju. By zrekrutować nie talent nie wystarczy go "kupić" - zaproponować atrakcyjne warunki pracy, trzeba go również "pozyskać" - przekonać o tym, że trafi do organizacji, której wartości i ambicje są dla niego atrakcyjne. Jak możemy się dowiedzieć jakie organizacja ma wartości i ambicje? Nie ma ich ani w raporcie rocznym ani w badaniu zaangażowania. W czasie prezentacji pokażemy jak historie opowiadane przez pracowników na papierosie, w kuchni i przy kawie, pomagają dostarczyć cennych i niespodziewanych odpowiedzi na to pytanie. Pokażemy jak te historie analizować i jak wykorzystywać w komunikacji wewnętrznej i rekrutacyjnej organizacji.

Opis

"Jesteśmy jak piroga na Amazonce. Płyniemy wolno, w zasadzie nie czuć nurtu. Jesteśmy tak duzi, że tej rzeki brzegów zupełnie nie widać. Czy to jeszcze jest rzeka? No i dokąd płyniemy? Nie wiem." To jedna z metafor przywoływanych przez pracowników, kiedy prosimy by opowiedzieli o swojej firmie. Po co to robimy? Po pierwsze dlatego, że dla firm coraz ważniejsza, obok wiedzy o swoim otoczeniu, staje się wiedza o nich samych. Historycznie, pochodząca np. z ilościowych badań zaangażowania, służyła do "podnoszenia efektywności wykorzystania zasobów ludzkich". Dziś uzupełniana wiedzą z badań jakościowych, takich jak badania storytellingowe, ma za zadanie pomagać lepiej komunikować się z pracownikami wewnątrz organizacji i talentami w jej otoczeniu. Mówić lepiej dopasowanym językiem o ważnych dla firmy wartościach i ambicjach.

W trakcie wystąpienia (1) przekonamy słuchaczy, że tożsamość i kulturę organizacji najłatwiej badać zbierając opowieści, które pracownicy wymieniają między sobą na papierosie, w kuchni i przy kawie. Nie tylko dlatego, że opowiadanie przychodzi ludziom naturalnie, ale również dlatego, że opowieści, jak twierdzi prof. E. Schein, stanowią kluczowe emanacje jej tożsamości i kultury. Następnie pokazując przykłady opowieści zebranych w trzech dużych projektach badawczych, (2) nauczymy je analizować. Tak by nie tylko zachwycać się metaforami albo zwrotami akcji, ale wyciągać wnioski odnośnie wartości organizacji i jej roli w świecie. Na koniec (3) udowodnimy, że zebrane opowieści można wykorzystywać nie tylko jako materiał do analiz, ale również w komunikacji employer brandingowej. Opowieści nie tylko "uczłowieczają" markę pracodawcy pokazując jej narratora, ale również pomagają mówić o trudnych aspektach pracy, nijako przygotowując kandydata na wyzwania stanowiska.

W jaki sposób prezentacja odnosi się do kwestii skutecznego i odpowiedzialnego wspierania decyzji wiedzą o rynku i człowieku?

  • Prezentacja dotyczy rzadko poruszanego na Kongresie Badaczy obszaru badań: nie "człowieka-konsumenta" a "człowieka-pracownika".
  • Prezentacja oparta jest o doświadczenie trzech największych tego typu projektów badawczych przeprowadzonych w Polsce.
  • Prezentacja dotyczy kluczowego wymiaru konkurowania przedsiębiorstwa na rynku - pozyskiwania talentów do organizacji.

Źródła, materiały, dane:

Przeprowadzone w latach 2016-2019 trzy storytellingowe badania organizacji zatrudniających 1000+ pracowników.

Kluczowe pozycje literaturowe w temacie: D. Boje "Storytelling organizations", Y. Gabriel "Storytelling in organizations", M. Kostera "Organizational Epics and Sagas", K. Fog "Storytelling. Narracje w reklamie i biznesie".

Bartłomiej
BRACH

właściciel
brightlight

Założyciel brightlight - firmy zajmującej się nadawaniem sensu pracy w organizacji. Swój odnajduje w pracy z polskimi przedsiębiorcami profesjonalizującymi zarządzanie firmami. Doświadczenie doradcze zdobył pracując jako brand consultant w agencjach w Warszawie i w Londynie oraz animując sieć badaczy młodych Polaków Królicza Nora. Współwprowadził na rynek polski storytelling jako metodę badania tożsamości i kultury organizacji. Doktorant w Instytucie Kapitału Ludzkiego SGH. Przewodniczący Rady Fundacji Polska Debatuje.