MARSZ W PRZYSZŁOŚĆ czy powrót przeszłości?

SESJA PLENARNA,
PIĄTEK 25.X, godz. 15.45

Nowe oświecenie czy nowe średniowiecze? Przyszłość rodem z science fiction czy powrót do przeszłości? Ten dylemat przenika dziś politykę, publicystykę i naukę. Ale najłatwiej chyba dostrzec go w popkulturze.

W scenariuszu katastroficznym (np. film Armageddon) przyszłość jest w naszych rękach, tragedii można uniknąć, zjednoczenie sił, nauka i postęp wyciągną nas z każdego niebezpieczeństwa, choć cena za ratunek bywa wysoka. W scenariuszu apokaliptycznym (np. Mad Max czy Waterworld) tragedia jest nieunikniona, zwykle już się wydarzyła. Świat rozpada się na wiele plemion, powraca wojna wszystkich przeciw wszystkim.

W zależności od tego, w który mit uwierzymy, inne będą nasze reakcje na zagrożenia geopolityczne, katastrofę klimatyczną czy zmiany technologii. Dlatego właśnie „orientacje temporalne” stanowią kluczowy wymiare mitologii organizujących naszą kulturę. Ich zidentyfikowanie i zrozumienie jest niezbędne dla każdego, kto chce ją lepiej zrozumieć i skutecznie w niej działać.

Marcin
NAPIÓRKOWSKI


Uniwersytet Warszawski

Instytut Kultury Polskiej UW. Badacz mitów, pomaga obalać te szkodliwe, a czasem tworzyć nowe, pozytywne mitologie. Fascynują go mity konsumenckie, legendy miejskie, teorie spiskowe i pseudonaukowe.

Wykłada w Instytucie Kultury Polskiej UW. Doktoryzował się z filozofii (IFIS PAN, 2010), habilitacja z kulturoznawstwa (UW, 2015). Specjalizuje się w semiotyce, czyli nauce o znakach i systemach komunikacji.

Publikuje w Tygodniku Powszechnym”, Więzi, Znaku ci „Gazecie Wyborcze