#Konsument, #klasa społeczna, #zachowania, #socjologia, #przemiany społeczne

OD KONSUMENTÓW BEZKLASOWYCH
do konsumentów klasy wyższej

SESJA  NOWE PODZIAŁY,
piątek 25.X, godz. 12.10, sale D+E+F

Najważniejsza myśl prezentacji

W perspektywie ostatnich dwudziestu lat polscy konsumenci, pierwotnie bezklasowi, nieświadomie manifestowali swoją przynależność klasową. Zakupy , miejsca konsumpcji i spędzania wolnego czasu, niektóre elementy stylu życia stały się nowymi kodami statusowymi. Jak wykorzystać wiedzę o stratyfikacji społecznej w celach komercyjnych

Opis

Przeobrażenia zachodzące po 1989 roku doprowadziły do zmian polskiej struktury społecznej. Obecnie nie neguje się istnienia w Polsce klasy średniej, będącej prawdziwą siłą napędową sukcesów gospodarczych Polski ostatnich dwóch dekad. Powstaje pytanie jak będzie rozwijać się i nadal przekształcać klasa , tworząc podwaliny klasy wyższej? W wystąpieniu zostaną podsumowane zmiany zachowań konsumentów, traktowane jako wyróżnik efektu demonstracji kodów statusowych, związanych z przynależnością do klasy społecznej.. Badania prowadzone przeze mnie na przestrzeni lat 2007-2010 oraz 2012 – 2017 odnoszą się do obserwacji zachowań klasy średniej i zalążkowej polskiej klasy wyższej. Obserwowane zmiany w życiu społecznym i gospodarczym skutkują występowaniem nowych zachowań i obyczajów - w Polsce jest coraz bardziej zauważalna grupa osób o charakterystycznych dla tradycyjnej klasy wyższej zachowaniach. Daje się zauważyć kilka ważnych cech charakterystycznych, które wyróżniają „zalążkową” polską klasę wyższą polskiej w strukturze społecznej. Choć trudno jeszcze mówić o istnieniu polskich „dynastii” i rodzin o ugruntowanej pozycji tradycyjnej klasy wyższej, jednakże uwidacznia się już coraz bardziej dość hermetyczna grupa osób, których zasobność materialna, styl życia, postawy i wartości sytuuje w elitach społecznych. W wystąpieniu zostanie wskazana odpowiedź na pytania : gdzie szukać w polskich warunkach linii demarkacyjnej pomiędzy klasą średnią a klasą wyższą? Jak wykorzystać komercyjnie wiedzę na temat zmian w polskiej klasie średniej i wyższej przy wykorzystaniu wiedzy na temat zachowań :” burżuazji kredytowej” , „inteligencji etosowej” czy „ biznesokracji”?.

W jaki sposób prezentacja odnosi się do kwestii skutecznego i odpowiedzialnego wspierania decyzji wiedzą o rynku i człowieku?

Zagadnienia zachowań konsumentów w kontekście ich przynależności do danej klasy społecznej wraz z kodami statusowymi w konsumpcji są ważnym narzędziem segmentacyjnym, które w warunkach polskich może być odkryte na nowo zarówno przez firmy, jak i agencje. Było ono wykorzystane w badaniach komercyjnych na rzecz sektora finansowego w Polsce ( klienci indywidualni). Prezentacja to unikalna kompilacja dwudziestoletnich badań nad polskim konsumentem i jego ewolucją z perspektywy naukowca i badacza.

Źródła, materiały, dane:

Grant 39/B/H03/2011/40 nt. „Zachowania ekonomiczne i jakość życia kształtującej się klasy wyższej w Polsce”.

Marzenia finansowe Polaków, badanie IBRiS dla Deutche Bank na losowo - kwotowej próbie N=1100 dorosłych Polaków, Listopad 2016

„Finanse kobiet” r. badanie IBRiS dla Deutche Bank na losowo - kwotowej próbie N=1067 aktywych zawodowo Polek, 2017.

Badanie klientów Affluent 2017, IBRiS dla Deutche Bank, na losowo - kwotowej próbie N=1000 dorosłych Polaków, 2017.

Liczne artykuły i ekspertyzy wykonane przez autorkę

Małgorzata
BOMBOL

profesor zwyczajny
Szkoła Główna Handlowa

Profesor SGH, nauczyciel akademicki i aktywny badacz rynkowy od ponad 20 lat. Pionierka problematyki badań nad klasą wyższą w polskich naukach ekonomicznych. Zajmuje się naukowo zachowaniami konsumentów, stylami życia i współczesnymi problemami czasu wolnego. Autorka 9 monografii i blisko 100 artykułów naukowych związanych z zachowaniami konsumetów. Doradca ds. badań potencjału rynkowego polskich start –up. Ekspert banków w zakresie badań klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Prywatnie – biegaczka i triathlonistka.