#Opakowania, #ekologia, #środowisko, #trendy konsumenckie, #trzy „momenty“ prawdy, #śmieci, #zrównoważony rozwój, #klimat, #odpowiedzialność

OPAKOWANIA – trzy „momenty prawdy”.

SESJA  CZŁOWIEK I EKOSYSTEM,
CZWARTEK 24.X, godz. 13.20, sale A+B+C

Najważniejsza myśl prezentacji

Opakowanie to nie tylko zauważalność produktu na półce oraz jakość i wygoda jego użytkowania. Coraz większe znaczenie ma także „trzeci moment prawdy” – rozumiany jako wpływ opakowania na środowisko. Pytanie – czy również dla polskiego konsumenta?

Opis

Możemy zidentyfikować 3 kluczowe „momenty prawdy”, jeśli chodzi o interakcję pomiędzy konsumentem a opakowaniem produktu:

Moment 1: Zauważalność i Perswazyjność na półce – na ile opakowanie przykuwa uwagę i zachęca do zakupu produktu?

Moment 2: User Experience – na ile opakowanie swoją funkcjonalnością i jakością buduje satysfakcję z produktu i zachęca do ponownego zakupu?

Moment 3: Ekologia – jaki jest wpływ opakowania na środowisko? Z jakich materiałów jest wytworzone? Czy nadaje się do recyklingu? Czy wiadomo, co z nim zrobić?

Klienci (a z nimi i badacze) do niedawna skupiali się przede wszystkim na dwóch pierwszych momentach prawdy, ale w ostatnich latach wyraźnie rośnie znaczenie także tego trzeciego.

Problem wpływu opakowań na środowisko jest coraz mocniej obecny w debacie publicznej na świecie i w Polsce (warto wspomnieć choćby ostatnią akcję GreenPeace #ToChybaTwoje), a badania własne Ipsos pokazują także, że konsumenci na świecie rzeczywiście zwracają coraz większą uwagę na ekologiczność opakowań, co przekłada się na ich wybory przy półce.

W naszym wystąpieniu, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola trzeciego „momentu prawdy” z punktu widzenia „przeciętnego” polskiego konsumenta. Wykorzystując realizowane przez Ipsos Polska badanie syndykatowe „Trendy Żywieniowe Polaków” skwantyfikujemy to zjawisko i dostarczymy wiedzy odnośnie:

  • Ilu Polaków przywiązuje wagę do wpływu opakowań na środowisko – zarówno na poziomie postaw, jak i konkretnych zachowań?
  • Czego oczekujemy w tym zakresie od siebie, producentów, regulatorów?
  • Jaki jest profil socjo-demograficzny „wrażliwych” na 3 moment prawdy?
  • Z jakimi innymi postawami i wzorcami zachowań koreluje wrażliwość na ekologiczny wymiar opakowań.

Last, but not least, zderzymy „polskie” wyniki z danymi Ipsos ze świata, aby zrozumieć, w którym miejscu jesteśmy na mapie postaw pro-ekologicznych w zakresie opakowań.

W jaki sposób prezentacja odnosi się do kwestii skutecznego i odpowiedzialnego wspierania decyzji wiedzą o rynku i człowieku?

Wystąpienie pogłębi wiedzę, jak zarządzać opakowaniem w zmieniających się warunkach rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem trendów konsumenckich związanych z ekologią. Pozwoli również odpowiedzieć na pytanie, na ile zadbanie o trzeci „moment prawdy” jest palącą biznesową koniecznością już teraz (konieczność ekologiczna jest poza dyskusją), a na ile jest to inwestycja obliczona na trochę dalszą przyszłość.

Źródła, materiały, dane:

Badanie syndykatowe Ipsos Polska „Trendy żywieniowe Polaków”, dane własne Grupy Ipsos

Tomasz
PAŃKA

Szef Zespołu badań Ilościowych
Ipsos

Socjolog, absolwent Szkoły Strategii Marki SAR. Od prawie 20 lat zajmuje się zawodowo badaniami rynkowymi po stronie agencji badawczej. Specjalizuje się w badaniach innowacji, w tym w testach opakowań.

Iwona
WILMOWSKA

Senior Project Manager
Ipsos

psycholog ekonomiczny, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, posiada doktorat z psychologii społecznej. Od 12 lat związana z ilościowymi badaniami marketingowymi.