#GenZ, #przyszłość, #przeszłość, #trendy, #historia, #lepiejjużbyło, #mono-geizm, #MłodzieżowyStrajkKlimatyczny, #globalneociplenie, #NaszaPlaneta, #EkonomicznyKrach

PRZYSZŁOŚĆ POD ZNAKIEM
Z-APYTANIA?

SESJA  GENERACJA Z,
czwartek 24.X, godz. 15.10, sala Bałtyk

Najważniejsza myśl prezentacji

Wobec braku pozytywnego projektu przyszłości, polscy młodzi żyją narcystycznymi projekcjami przeszłości rekonstruując ją w formie patriotycznych tatuaży, średniowiecznych walk i dających poczucie siły marszów. Poszukując globalnych sensów, ponadprywatnych idei, czegoś, w co można wierzyć i w co wierzyć warto, kiełkuje idea mono-geizmu - wiara w Ziemię jako najwyższą wartość. Biznes i paradygmat napędzanego konsumpcją progresu występuje to w roli zła, my, konsumenci, jesteśmy grzesznikami.

Opis

Jeśli masz 15 lat, followujesz Gretę i wysyłasz snapy to nie masz wiele przestrzeni na pozytywną wizję przyszłości. Jak żyć w świecie przesyconym komunikatami o globalnym ociepleniu, apokalipsie klimatycznej mającej nadejść zanim skończysz 40 lat, którą poprzedzi krach ekonomiczny i upadek sytemu emerytalnego?

Nasza prezentacja dotyczyć będzie mainstreamowej i niszowej odpowiedzi młodych na dystopiczną wizję przyszłości. Pokażemy dyskursywną zmianę, która widoczna jest w porównaniu młodej perspektywy lat 90 i współczesnej – tej dawnej, pełnej nadziej na lepiej i obecnej, która wychodzi z założenia, że lepiej już było. Pokażemy, że „przyszłość” była jeszcze niedawno optymistycznym, młodzieżowym kodem mówienia o rzeczywistości i zderzymy ten paradygmat ze współczesnym dystopicznym obrazem Młodzieżowego Strajku Klimatycznego oraz ucieczkowymi fantazjami o wielkiej polskiej przeszłości.

W jaki sposób prezentacja odnosi się do kwestii skutecznego i odpowiedzialnego wspierania decyzji wiedzą o rynku i człowieku?

Skupimy się na tym, dlaczego nie ma dziś wiele biznesowej przestrzeni na komunikację w duchu „No to Frugo”. Razem z przedstawicielami Młodzieżowego Ruchu Klimatycznego zastanowimy się w jaki sposób marki mogą dostarczać konsumentom wiarygodnych narzędzi ekologicznej pokuty lub zbawienia i jakie wizje przyszłości rozpościerać przed nastolatkami.

Źródła, materiały, dane:

  • Peter Sloterdijk, Foams. Spheres III, 2004
  • Badania przeprowadzone dla Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, 2019
  • Hannes Bergthaller, Living in Bubbles: Peter Sloterdijk’s Spherology and the Environmental Humanities
  • CBOS, Najbliższe plany i aspiracje młodzieży, 1990
  • CBOS, Zainteresowania, wzory i autorytety młodzieży, 1991
  • CBOS, Plany, cele i dążenia życiowe młodzieży, 1991
  • CBOS, Plany, dążenia i aspiracje życiowe młodzieży, 1994
  • CBOS, Plany, dążenia i aspiracje życiowe młodzieży, 1996

Gabi
GRZELAK

Resercher
Y&Lovers

Doświadczona badaczka kultury młodych, jej dziedziną specjalizacji jest odkrywanie nieznanego - między innymi pokolenia Z. Współpracowała przy tworzeniu Świata Młodych (IQS), w wielu komercyjnych projektach dla polskich marek, tłumacząc globalne trendy na polskie konteksty wraz z Y&Lovers. Analizuje życie i zwyczaje młodych (tych mniej młodych też), że szczególnym naciskiem na ich tożsamość, zwyczaje i poglądy, które przejawiają się w codziennych i niecodziennych wyborach.

Kasia
OSUCH

Enviromental Reseracher&Koordynatorka
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Od roku jestem działaczką Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Interesuję się sztuką współczesną, jestem wolontariuszką warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej.