#pamięć, #trening umysłu, #seniorzy, #nowe technologie, #innowacje społeczne, #międzysektorowe partnerstwo

Stół z powyłamywanymi nogami - o tym jak projektowaliśmy aplikacje dla seniorów.

wewnatrz Sesja IX: Design, Piątek, godz. 12.20, Sale A+B+C

Najważniejsza myśl prezentacji:

To oczywiste, ale często o tym zapominamy: badania, zwłaszcza te realizowane w międzysektorowych zespołach, są najlepszym sposobem weryfikacji naszych wyobrażeń na temat realnych potrzeb ludzi.


Wisnicka Maria Maria
Wiśnicka

Członkini Zarządu
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

Socjolożka, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Politycznych w Central European University w Budapeszcie oraz programu Menedżerowie NGO Promengo. Członkini zarządu Fundacji Stocznia. Z wykształcenia i zamiłowania badaczka i ewaluatorka, ostatnio więcej czasu poświęca finansom i zarządzaniu organizacją. Kierowniczka projektu MEMO. Mama trójki dzieci.

Durlik Maja Maja
Durlik

TechSoup Europe

Socjolożka, absolwentka Instytutu Socjologii UW i Katedry Italianistyki UW. Badaczka i koordynatorka ewaluacji projektów społecznych. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i konsultacji społecznych w obszarach wolontariatu, edukacji i partycypacji obywatelskiej. Od 2015 roku zajmowała się innowacjami społecznymi m.in. w ramach Europejskiego Konkursu na Innowacje Społeczne oraz koordynując projekt MEMO. Od czerwca 2018 w TechSoup Global pracuje nad projektami na przecięciu nowych technologii i społeczeństwa obywatelskiego.

Comments powered by CComment