#cyfrowi nomadzi, #praca zdalna, #mobilność, #styl życia, #globalizacja

STYL ŻYCIA CYFROWYCH NOMADÓW oraz jego konsekwencje dla pracowników i pracodawców

s praca c
SESJA  CZŁOWIEK I SENS PRACY,
piątek 25.X, godz. 10.50, sale D+E+F

Najważniejsza myśl prezentacji

Cyfrowi nomadzi są coraz bardziej pożądaną grupą na rynku pracy. Jednak ich styl życia niesie ze sobą pewne osobiste konsekwencje, które mogą się odbijać na ich relacjach z pracodawcą.

Opis

Rynek pracy się zmienia, a znalezienie i zatrzymanie w firmie wykwalifikowanego specjalisty jest coraz trudniejsze. Za 5 lat ponad 50 proc. wszystkich zatrudnionych będzie pracowało zdalnie. Już dziś 47 proc. dzisiejszych trzydziestolatków w USA pracuje poza siedzibą firmy. Problem ten zauważają również firmy z sektora executive search takie jak Morgan Philips oraz IMSA Search, wskazując że już niedługo kluczowym źródłem specjalistów mogą być cyfrowi nomadzi.

Są to osoby, które zdecydowały się porzucić biura i pracować dla swoich firm zdalnie, intensywnie podróżując i nie zostając w jednym miejscu dłużej niż kilka tygodni. Ich styl życia bardzo dobrze unaocznia potencjalne napięcia na linii pracownik zdalny-pracodawca, a także stanowi istotny punkt w refleksji nad globalizującym się światem.

Mimo rosnącej skali zjawiska, jakościowe badania poświęcone cyfrowym nomadom są rzadkie. Jestem antropolożką i pracującą zdalnie content writerką. Od października 2018 roku badam styl życia cyfrowych nomadów. W czerwcu 2019 roku wyruszam w trzymiesięczną podróż vanem po Europie. W tym czasie przeprowadzę badania etnograficzne, które pozwolą mi zrozumieć cyfrowych nomadów, ich oczekiwania względem pracodawców oraz największe wyzwania związane z życiem w nieustającej podróży.

Problem lojalności i szczerości względem zleceniodawcy oraz ekstremalny pracoholizm. Narastająca samotność i niepewność, a z drugiej strony opisywanie siebie jako osoby szczęśliwej. To tylko niektóre, pozornie sprzeczne a jednak dobrze charakteryzujące ten styl życia czynniki, których zrozumienie może pomóc podjąć świadomą decyzję dotyczącą zatrudnienia i pracy z osobą oddaloną od pracodawcy o setki kilometrów. Badania są realizowane w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

W jaki sposób prezentacja odnosi się do kwestii skutecznego i odpowiedzialnego wspierania decyzji wiedzą o rynku i człowieku?

Wyniki badań budują i wspierają wiedzę dotyczącą cyfrowego nomadyzmu i pracy zdalnej, pozwalając potencjalnym pracodawcom podjąć świadomą decyzję w procesie rekrutacji. Dodatkową wartością jest płynąca z badań refleksja nad mobilnością ludzi młodych i jej wpływem na ich sytuację na rynku pracy.

Źródła, materiały, dane:

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną wyniki autorskich badań etnograficznych dotyczących cyfrowego nomadyzmu. Będę również korzystała z badań ilościowych poświęconych temu zagadnieniu oraz literatury antropologicznej szeroko odnoszącej się do zmian w pracy i tożsamości w XX wieku (np. Sennet, Jacyno, Gergen, Iluz)

Alicja
KORZEWSKA

Content Manager
Bazgroł, IEIAK UW

Alicja Korzewska (1990) jest pisarką i badaczką z kilkuletnim stażem pracy w mediach. Pracowała dla Tygodnika Polityka, portalu Polityka.pl oraz PAP zajmując się dziennikarstwem społecznym i popularno-naukowym. Od początku 2018 roku pracuje dla agencji marketingowej Bazgroł Grow Buzz jako content manager. Jest entuzjastką nauki i miłośniczką antropologii. Obecne prowadzi badania dotyczące cyfrowego nomadyzmu na IEIAK UW.