#Ukraina, #Ukraińcy, #Ukrainiec, #Ukrainka, #FMCG, #potrzeby, #zaspokajanie potrzeb, #konsumpcja, #dobra trwałe, #FMCG, #podobieństwa, #różnice, #strategia marketingowa

Ukraińcy w Polsce: epizod czy początek wieloetnicznego państwa?

wewnatrz Sesja I: Społeczeństwo, Czwartek, godz. 12.40, Sale D+E+F

Najważniejsza myśl prezentacji:

  1. Producenci towarów i usług nie mają odrębnej strategii skierowanej do obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce.
  2. Konsumpcja dóbr przez Ukraińców mieszkających w Polsce różni się od konsumpcji dóbr przez Polaków.
Prezentacja będzie stanowić punkt wyjścia dla marketerów, by dostosować swoje produkty do potrzeb tej grupy konsumentów.

 


Szczerbacz Krzysztof Krzysztof
Szczerbacz

Kierownik Zespołu Badawczego
ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.

Magister ekonomii Szkoły Głównej Handlowej. Od 18 lat zajmuje się badaniami społecznymi i rynkowymi, od 2006 roku pracownik ARC Rynek i Opinia. Odpowiedzialny za poprawną realizację projektów realizowanych w zespole. Kierował szeregiem projektów badawczych (ilościowych jakościowych) dla wielu różnych branż. Od 2013 roku kieruje ogólnopolskim badaniem Superbrands. Współautor publikacji: „Od diagnozy do prognozy – potrzeby gospodarki a jakość kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim” (WUP Kielce), „Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw” (PARP).

Comments powered by CComment