#rozwój trendu eko w czasie, #naturalność w różnych kategoriach produktowych, #segmentacja, #powrót do respondentów, #społeczność badawcza, #etnografia mobilna, #co-kreacja

WIWISEKCJA EKOTRENDU

SESJA  CZŁOWIEK I EKOSYSTEM,
CZWARTEK 24.X, godz. 13.00, sale A+B+C

Najważniejsza myśl prezentacji

Trend eko staje się na tyle powszechny, że przestaje być homogeniczny. Potrzeba naturalności ma różne manifestacje, co determinuje oczekiwania wobec produktów naturalnych. Pozostaje też pytanie, co napędza ten trend? Czy coraz więcej osób staje się ortodoksyjnymi wyznawcami produktów naturalnych, czy to mainstream zaczyna ich szukać, ale w przyjaznym dla siebie wydaniu, czy może to młodzież myśli już zupełnie inaczej i kwestia naturalności i przyjazności dla środowiska jest dla nich podstawą? Dlatego, aby dobrze wykorzystać ten trend w rozwoju produktów, szczególnie masowych, musimy myśleć poprzez potrzeby segmentów i rozumieć jak się one zmieniają.

Opis

Poszukiwanie naturalności jest jednym z najsilniej rosnących się trendów, który wpływa na rozwój produktów i marketing w wszystkich praktycznie dziedzinach. Bywa jednak, że w myśleniu o nim posługujemy się kliszami w stylu „wielkomiejski ekolog cyklista”. Z drugiej strony, trend jest już na tyle silny, że dotyczy mainstreamu, a produkty naturalne, czy eko przestają być niszą.

Nasze wystąpienie ma na celu pokazanie jak różne są oblicza naturalności, w poszczególnych segmentach konsumenckich i że to dopiero segmentacja pozwala do dobre zrozumienie trendu i jego ewolucji. Patrzymy nie tylko na dzisiejsze potrzeby, ale też na ich ewolucję w czasie. Staramy się odpowiedzieć na pytanie, jak będzie budował się trend eko, czy poprzez rosnącą ilość ortodoksów, czy pauperyzację naturalności, czy też to może młodzież będzie siłą napędową i go zredefiniuje?

Wychodzimy poza stereotyp produktu naturalnego w szarym opakowaniu, dostarczamy inspiracji, konkretnych przykładów jak można tworzyć produkty naturalne dostosowane do potrzeb danej grupy. Skupiamy się przede wszystkim na produktach spożywczych, preparatach OTC oraz kosmetykach. Bazujemy na segmentacji i wiedzy z dużego badania ilościowego zrealizowanego w 2017. W 2019 wracamy do naszych segmentów i sprawdzamy, jak zmieniły się ich potrzeby. W badaniu etnograficznym online śledzimy miejsce i rodzaje produktów naturalnych w ich życiu, prosimy o pomysły i inspiracje na ich rozwój.

W jaki sposób prezentacja odnosi się do kwestii skutecznego i odpowiedzialnego wspierania decyzji wiedzą o rynku i człowieku?

Prezentacja dostarczy inspiracji do tworzenia i komunikacji produktów naturalnych w żywności, kosmetykach i preparatach OTC.

Źródła, materiały, dane:

Badanie ilościowe CAWI realizowane we wrześniu 2017 na próbie 2790 internautów wieku 18-75 lat; Badanie ilościowe CAWI na tej samej grupie 2017; badanie jakościowe Bulletin Board Discussion styczeń 2018; badanie jakościowe Bulletin Board Discussion 2019 połączone z mobilną etnografią z elementami prawy kreatywnej.

Barbara
KRUG

Managing Partner&Owner,
Zymetria

Dr matematyki, od 6 lat Managing Partner & Owner, Zymetria. Poprzednio Business Development Director w IIBR, m.in. nadzorowała prace zespołu R&D, wprowadzała nowe produkty badawcze w firmie. zarządzała Działem Ipsos Marketing skupiającym wszystkie badania poza komunikacją. Doświadczenia badawcze zdobywała również w Millward Brown.

Zbigniew
TYSZKIEWICZ

Kierownik ds. Badań Konsumenckich
Polpharma

Kierownik ds. Badań Konsumenckich w Polpharma. Uprzednio Partner Zarządzający w Kinoulty Research, a jeszcze wcześniej regionalny kierownik badań na Europę Wschodnią w Benckiserze, oraz Client Service Manager i Retail Audit Manager w Amer [obecny AC Nielsen]. Studia – fizyka teoretyczna na UW.