Z POTRZEBY SERCA (jak również nerek, wątroby i płuc).

Jak zbudować skuteczną strategię komunikacyjną, która pozwoli zwiększyć liczbę zgłaszanych narządów w Polsce

SESJA PLENARNA,
PIĄTEK 25.X, godz. 15.00

Ostatnio zdarzyło mi się rozmawiać z wieloma osobami zaangażowanymi w rozwój transplantologii w Polsce. Osiągamy w tej dziedzinie sukcesy doceniane na świecie. W kraju (bez potrzeby wyjeżdżania gdziekolwiek) wykonuje się najbardziej zaawansowane i innowacyjne zabiegi ratujące życia.

Jedną z największych barier w rozwoju transplantologii (i pomocy setkom osób) stanowi zbyt mała liczba zgłaszanych organów od potencjalnych dawców.

Podjęliśmy się trudnego zadania zdefiniowania najistotniejszych motywacji i barier, zarówno pracowników szpitali, jak i rodzin potencjalnych dawców, odnośnie przekazywania organów osobom, dla których to jedyna szansa na przeżycie.

Podzielimy się obserwacjami z kilkugodzinnych, niezwykle angażujących rozmów oraz zaprezentujemy dynamikę zmiany postaw społeczeństwa polskiego względem transplantacji i dzielenia się narządami.

Do skomentowania wyników oraz podzielenia się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami odnośnie szans polskiej transplantologii i zmieniającego się nastawienia Polaków wobec idei transplantacji zaprosiłem dwóch znakomitych lekarzy, kierowników oddziałów transplantacji serc oraz płuc ze Śląskiego Centrum Chorób Serca, ośrodka wykonującego najwięcej przeszczepów obu narządów w Polsce, a uznawanego za jeden z najlepszych w Europie i na świecie.

Marek
BISKUP

Client Management Director
Kantar

Od 1992 roku do dzisiaj doradzał największym krajowym oraz międzynarodowym firmom na stanowisku Client Management Director w firmie Kantar Millward Brown Poland, dawniej SMG/KRC Poland. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, które wspierają procesy: doradztwa strategicznego, optymalizowania komunikacji, projektowania architektury marki. Rozwija techniki myślenia twórczego oraz badania etnograficzne. Psycholog społeczny ze specjalizacją w zakresie komunikacji niewerbalnej. Autor wielu publikacji i wystąpień w obszarze jakościowych badań marketingowych odpowiedzialny za takie innowacje jak: BrandEgo – wizualna technika projekcyjna do diagnozowania osobowości marek, czy IGroup – mini groupy z wykorzystaniem interaktywnego stolika Microsoft Surface. Laureat X Kongresu Badaczy. Zasiadał w zarządzie OFBOR. Od wielu lat udziela się w jury EFFIE.

zembala

dr hab. n med. Michał
ZEMBALA

 

koordynator Oddziału Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

ochman

dr hab. n med. Marek
OCHMAN

 

kierownik Poradni Transplantacji płuc i chorób płuc Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu