Klasowa wywiadówka, restart polskich klas

Czwartek, 21.X., godz. 11.15, sesja PLENARNA
Od początku istnienia branży badawczej wspieramy się wiedzą pochodzącą z różnych źródeł. Wierzymy, że rozmowa przedstawicieli nauk społecznych, prof. dr hab. Małgorzaty Bombol (SGH) i etnografa Robert Zydla (PME) może by interesującym wstępem i kontekstem dla kongresowych wystąpień. Jak się okazuje czas wolny, a także, wracające w wielkim stylu, pojęcie klas społecznych może być znakomitą ramą do zastanawiania się nad motywacjami i potrzebami polskich konsumentów.
prof. zw. dr hab. Małgorzata Bombol
SGH
dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością SGH, kierownik Zakładu Marketingu Wartości SGH. Doradca i ekspert między innym w Deutsche Bank Polska, firmach consultingowych, członek komitetów inwestycyjnych. Specjalizuje się w badaniach klientów indywidualnych i instytucjonalnych.Tematyka zajęć i badań naukowych koncentruje się wokół teorii zachowań konsumenckich, budowania relacji rynkowych oraz profesjonalnej obsługi klienta. Autorka ponad 140 publikacji naukowych, między innym na temat zachowań klientów, stylów życia polskich klas społecznych, czasu wolnego oraz marketingu doświadczeń.W działalności eksperckiej zajmuje się między innymi badaniami potencjału rynkowego firm strat – up, projektowaniem, nadzorowaniem przebiegu oraz analizą wyników badań rynkowych.Wykładowca uniwersytetów w Genui, Monachium, Porto i Lizbonie.