#kraft #rzemiosło #semiotyka

Kraftowy Dekalog

Piątek, 22.X., godz. 10.05, sesja KLIMAT
Pokochaj swój produkt miłością szczerą i głęboką – to pierwsze z kraftowych przykazań, o których chcemy Wam opowiedzieć. Jeśli nie pokochasz swojego produktu to na nic wszystkie wysiłki marketingowe, piękne opakowania czy reklamy. Konsumenci od razu wyczują, że czegoś w nim brakuje. Dzisiejszy kraft to nie tylko rzemieślniczy trud, praca rąk czy nostalgia za dawnymi produktami. To przede wszystkim miłość do tego, co tworzysz. To zaangażowanie emocjonalne, które sprawia, że produkt zaczyna żyć i promieniuje miłością. Rodzi się jego dusza.
Zjawisko kraftu jest czymś wyjątkowym i zasługuje na znacznie większą uwagę niż mu się ją poświęca. Na polskim rynku panuje stereotypowe myślenie o krafcie jako rzemieślniczym wytworze, często korzystającym z dawnej stylistyki. Jednak kraft jako zjawisko kulturowe odzwierciedla wszystko, co w dzisiejszym świecie jest ważne – kreatywność, innowacyjność (tak, tak), pasję, kobiecy empowerment, pracę rąk, ekologiczny światopogląd a przede wszystkim niezgodę i bunt przeciw światu masowemu i zhomogenizowanemu. W naszym wystąpienie przedstawiamy Kraftowy Dekalog – dziesięć przykazań i cech, które są istotą dzisiejszego kraftu i sprawiają, że nawet korporacje mogą tworzyć świetne produkty kraftowe, którym konsumenci są w stanie oddać swoje serca.
Analiza kulturowa zjawiska kraftu i kraftowej komunikacji z okresu ostatnich 3 lat.
Dziesięć przykazań dla marek kraftowych
Marzena Żurawicka
partner, Semiotic Solutions
Kilkanaście lat temu, jako współzałożycielka Semiotic Solutions, wprowadzała semiotykę na polski rynek marketingowy. Z wykształcenia jest kulturoznawcą (studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskiem) przekonanym o sile i mocy badań kulturowych w marketingu. Po wielu latach praktykowania semiotyki kulturowej śmiało może powiedzieć, że jest specjalistą w zaawansowanych analizach wizualnych i językowych z wykorzystaniem modeli semiotycznych wypracowanych na gruncie semiotyki uniwersyteckiej, językoznawstwa czy antropologii kulturowej. W ciągu 15 lat istnienia firmy Semiotic Solutions brała udział w ponad 240 projektach analityczno-doradczych dla wielu światowych marek a także dla sektora publicznego m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Środowiska czy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jest autorką kilkunastu publikacji popularyzujących semiotykę w marketingu w pismach branżowych np. Marketing w Praktyce, Brief czy publikacji o międzynarodowym charakterze – ESOMAR Semiotic Series. Prowadziła wiele prelekcji podczas polskich i międzynarodowych konferencji poświęconych zastosowaniu semiotyki w marketingu. Była wykładowczynią Szkoły Badań Rynku prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii ponadto prowadziła okazjonalne szkolenia i wykłady na uczelniach wyższych np. Uniwersytet Lubelski, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
Krzysztof Polak
partner, Semiotic Solutions
Z wykształcenia kulturoznawca (studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskiem, studia doktoranckie SWPS w Warszawie). Współzałożyciel Semiotic Solutions – firmy, która wprowadziła na polski rynek marketingowy semiotykę. Brał udział w ponad 250 projektach analityczno-doradczych stosując semiotykę. Partner założyciel Visual & Narrative Institute tworzącego syndykatowe raporty semiotyczne. Jest autorem wielu publikacji popularyzujących semiotykę w marketingu w pismach branżowych np. Marketing w Praktyce, Brief czy publikacji o międzynarodowym charakterze – ESOMAR Semiotic Series. Prowadził szereg prelekcji w podczas polskich i międzynarodowych konferencji poświęconych zastosowaniu semiotyki w marketingu m.in. 7 wystąpień na konferencjach PTBRIO, konferencja Semiofest w Londynie i Paryżu, wystąpieniach i warsztatach np. Uniwersytet Lubelski, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Obecnie jest także wykładowcą na Uniwersytecie SWPS gdzie przygotował specjalny kurs „Diagnoza semiotyczna i pozycjonowanie kulturowe” dla studentów School of Ideas SWPS.