#media #pomiarpasywny #digitalizacja #zwyczaje

Medialny wyścig o rząd dusz, czyli co rządzi masową wyobraźnią Polek i Polaków

Piątek, 22.X., godz. 12.35, sesja MEDIA NOWEGO ŚWIATA CZ. 2
Żyjemy w erze obfitości treści i form wideo: od krótkich, kilkunastosekundowych klipów po wielogodzinne maratony z ulubionymi serialami. Wideo jako medium włada sferą globalnej rozrywki – nie tylko w telewizji ale i w internecie – szacuje się, że wideo odpowiada za 80% ruchu w sieci. Do walki o czas i uwagę widza włączają się nowi gracze (m.in. YouTube, Netflix, TikTok, Instagram, serwisy vod), których rozkwit w Polsce przyspieszyła pandemia. Gdzie jest więc teraz to bijące serce polskiej widowni? Jak naprawdę kształtują się nawyki i zwyczaje Polek i Polaków związane z oglądaniem treści wideo, co przenosi się z tradycyjnych mediów a jakie rytuały towarzyszą nowym mediom, wreszcie: jak to wpływa na nowe wyzwania stojące przed marketingiem – oto przedmiot mojego wystąpienia.
Parafrazując Marshala McLuhana, klasyka badań nad mediami i komunikacją, można powiedzieć że to nie my konsumujemy media, lecz to one konsumują nas, pochłaniają, pożerają. Co zdaje się szczególnie prawdziwe gdy spojrzymy na średni dobowy czas poświęcany wyłącznie na oglądanie różnych treści wideo – w Polsce wynosi on prawie 5 godzin (telewizja i wideo online). Warto wiedzieć zatem jak dzielony jest ten czas między różne pojawiające się stacje, serwisy i platformy i jaki mają one potencjał oddziaływania w poszczególnych grupach demograficznych. W swoim wystąpieniu opowiem, opierając się o ciągły, pasywny pomiar zachowań, jak Polki i Polacy korzystają z mediów wideo, na co poświęcają najwięcej czasu, na jakich ekranach oglądają jakie treści i kiedy to robią. Z jednej strony, chcę przełamać dotychczasowe sfragmentaryzowane podejście do konsumpcji mediów, któremu brakowało wspólnego mianownika pozwalającego na porównanie siły oddziaływania poszczególnych graczy. Z drugiej zaś, chcę obalić kilka mitów, które odnoszą się do korzystania z telewizji i serwisów wideo. Opowiem między innymi o tym czy mamy w Polsce do czynienia ze zmierzchem telewizji i ile prawdy jest w internetowych dyskusjach, jak to pod wpływem Netflixa powróciliśmy do książek Sapkowskiego, zakupiliśmy szachy czy przestaliśmy jeść ryby. Aby kompleksowo ująć temat odwołam się do kontekstu korzystania z różnych mediów i czynników różnicujących zachowania widzów. Na koniec, opowiem o wpływie przeobrażeń zachowań medialnych na komunikację marketingową, zarówno pod kątem planowania mediów jak i źródeł insightów o współczesnym konsumencie.
  • Dane pasywne o zachowaniach widzów pochodzące z reprezentatywnego dla populacji Polski panelu telemetrycznego, uwzględniającego pomiar aktywności streamingowych w gospodarstwach domowych
  • Cykliczne badanie CAPI N=6000 dotyczące korzystania z technologii audiowizualnych, usług telewizyjnych i vod, posiadanych urządzeń
  • Premierowe wyniki kompleksowego badania dotyczącego konsumpcji mediów łączącego pomiar pasywny z wielomodułową eksploracją jakościową i uzupełniającym badaniem ilościowym (jesień 2021)
  • uczestnicy będą mogli zweryfikować swoje przekonania dotyczące zmian zachodzących w konsumpcji mediów w Polsce
  • uczestnicy zdobędą wiedzę na temat nawyków i zwyczajów Polaków związanych z mediami wideo
  • wyniki przedstawionych badań pomogą w lepszym planowaniu kampanii marketingowych
Joanna Kopeć
Senior Media Research Executive, Nielsen
Socjolożka, badaczka rynku i mediów. Od początku kariery zawodowej związana z badaniami, dostarczała użytecznej biznesowo wiedzy o motywacjach, zachowaniach i zwyczajach konsumentów oraz ich przełożeniu na strategię marek – najpierw w IIBR, potem IQS. W Nielsenie doświadczenie w badaniach marketingowych przekuwa w nową perspektywę patrzenia na dane o widowni, oglądalności i trendach w Polsce i na świecie. Interesuje się tematyką socjologii internetu oraz zmian społecznych i kulturowych pod wpływem nowych technologii i mediów. Prelegentka konferencji branżowych (Kongres PTBRiO, CyberResearch, IAB Forum, SAR, PIKE), członkini PTBRiO.