#technologie GRIN (geno-robo-info-nano), #samotność, #problemy cywilizacyjne, #rola technologii w kształtowaniu społeczeństw

Nie istnieje niezwykle konstruktywna technologia, która nie byłaby jednocześnie niezwykle destrukcyjna

Czwartek, 21.X., godz. 15.25, sesja CYFROWY ZNAK CZASÓW
Jaka jest rola społeczeństwa, biznesu, badaczy w obliczu niezwykle szybkiego postępu technologicznego; w obliczu technologii autonomicznych i samoreplikujących się, których nie można kontrolować; przysięga technokratyczna, zasada ostrożności czy zasada proaktywności, uwspólnianie wartości – czy to możliwe w spolaryzowanym społeczeństwie?
W swojej prezentacji chciałabym pokazać mechanizmy kierujące technologiami z obszaru GRIN (geno-robo-info-nano). Postawić takie pytania, jak: Czy można powstrzymać rozwój technologii? Gdzie jest granica postępu technologicznego, o ile w ogóle taka granica istnieje? I jaka jest rola społeczeństw, biznesu i badaczy w szukaniu odpowiedzi na te pytania.
Badania własne – ilościowe/ jakościowe/ wywiady pogłębione/ eksperymenty badawcze
Budowa świadomości w obszarze mechanizmów działania nowych technologii, edukacja; konieczność szerokiej debaty.
Natalia Hatalska
CEO, infuture.institute
Analityczka trendów, publicystka, założycielka i prezeska instytutu badań nad przyszłością infuture.institute. Uznawana za jeden z 10 najważniejszych autorytetów polskiego biznesu. Nagrodzona tytułem Digital Shaper w kategorii wizjoner – przyznawanym osobom, które mają ponadprzeciętny wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce. Financial Times umieścił ją na liście New Europe 100 – listy 100 osób z Europy Środkowo-Wschodniej, które zmieniają społeczeństwo, politykę i biznes, prezentując nowe podejście do dominujących problemów.