#przyszłość #plany #platformy online #twórcy #UX #digitalizacja

Przyszłość znają Ci, którzy ją tworzą

Czwartek, 21.X., godz. 13.00, sesja PRZYSZŁOŚĆ BADAŃ – BADANIA PRZYSZŁOŚCI
Trafne przewidywanie przyszłości badań online wymaga oddania głosu ludziom, którzy tworzą narzędzia do prowadzenia takich badań – ich obserwacje, ocena sytuacji, priorytety mają istotny wpływ na kształt całej kategorii badań online.
Badania online, to kategoria, której rozwój zależy z jednej strony od potrzeb badaczy oraz klientów, ale też od innowacji wprowadzanych przez firmy zarządzające platformami oferującymi rozwiązania online. To od ich oceny sytuacji, obserwowanych trendów, dostrzeganych insightów zależy rozwój narzędzi, z których będziemy korzystać w przyszłości. Osoby odpowiedzialne za rozwój takich platform jak Recollective, Lookback, Dynata, Kernwert czy nasz Polski Flyblog współtworzą rynek badań. Dlatego zapytaliśmy o zdanie specjalistów odpowiedzialnych za rozwijanie platform online o ich obserwacje dotyczące przyszłości naszej kategorii. Jakie trendy obserwują? Które z nich przetrwają? Które okażą się chwilową modą? Co nas czeka w świecie po-pandemii? Jakich zmian się spodziewają w dalszej perspektywie? Co sądzą o przyszłości badań online? Co dla nas szykują? Jakich rozwiązań możemy się spodziewać w przyszłości? Nowe narzędzia? Nowe formaty video? Analiza social media? AI? A może coś, czego się jeszcze nie spodziewamy? W naszym wystąpieniu nie tyle przeglądamy oferty rynkowe, ale raczej przyglądamy się kluczowym sygnałom, które wskazują jak będzie rozwijało się oprzyrządowanie badaczy przyszłości. To, że będzie ono znacznie bardziej rozbudowane, niż dzisiejszy „stack” (mówiąc językiem inżynierów) jest pewne. Pytanie czy będzie to także wpływało na rolę badacza?
  • Dane rynkowe dotyczące wykorzystywania badań online (rynek badań marketingowych oraz UX).
  • Wywiady ze specjalistami odpowiedzialnymi za rozwijanie narzędzi online.
  • Przegląd publikacji naukowych
  • Szukanie nowych modeli działania badaczy (praktyk badawczych), szczególnie w środowisku cyfrowym
  • Efektywniejsze zarządzanie wiedzą w procesie badawczym oraz po jego zakończeniu
  • Konsekwencje przenikania się badań rynkowych/marketingowych oraz UX
  • Lepsza świadomość dostępności narzędzi online, dzięki której będziemy mogli lepiej planować przyszłe procesy badawcze.
Rafał Treichel
Freelancer/ Senior UX researcher, Cogision
Psycholog społeczny oraz doświadczony badacz marketingowy i UXowy, współpracujący z wieloma firmami. UX Senior Researcher w ramach współpracy z Cogision. W obszarze UX łączy zrozumienie zachowań konsumentów, wiedzę o procesach poznawczych i docenienie nowoczesnego, prostego, funkcjonalnego designu. Wielokrotny prelegent na imprezach poświęconych zachowaniom konsumentów.
Dawid Wiener
partner zarządzający w Cogision, Cogision
Przede wszystkim. Strateg, badacz i analityk rynku, przy okazji lekarz, filozof i kognitywista, dr h. nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki i przedsiębiorca. Współzałożyciel kilku startupów: (Usabilitytools, PublishSoSimply, Attensee). Obecnie partner zarządzający w Cogision. Wykładowca w School of Form (część Uniwersytetu SWPS) oraz – w poprzednich latach – na studiach podyplomowych „Projektowanie usług/Service Design” i „Design Management/ Zarządzanie innowacją”, gdzie mówił o specyfice badań na potrzeby projektowe (design research), Brał udział w kilkudziesięciu projektach strategicznych, badawczych i szkoleniowych współpracując z największymi markami. Po drodze. Szef strategii w agencji marketingowej HealthWay (Brązowe Effie 2008); szef działu rozwoju w agencji badawczej (LABORATORY); współtwórca programu School of Form (część Uniwersytetu SWPS) w Poznaniu.
Krystyna Radzewicz
Research Team Lead, Cogision
Badaczka z doświadczeniem w naukach społecznych i UX. W Cogision prowadzi zespół badawczy. Zwolenniczka określania celów badawczych przed wyborem metody i narzędzi. Uważa, że odpowiedzialnością badacza jest pomoc interesariuszom w dotarciu do użytecznej wiedzy, która wykracza poza ich dotychczasowe przekonania na temat użytkownika i produktu.