#wyzwania jutra, #nowe kompetencje, #scenariusze przyszłości edukacji, #przyszłość edukacji, #luki kompetencyjne, #lifelong learning, #digital divide, #algorytmizacja życia, #moonshot thinking

Lekcja przyszłości. Scenariusze dla edukacji 2046

Czwartek, 21.X., godz. 13.00, sesja BADANIA I ZMIANY
Bazując na na kilkumiesięcznym procesie badawczym prowadzonym przez infuture.institute oraz Collegium Da Vinci opowiem dlaczego konieczne są zmiany w edukacji. M.in. jak wypracowane podczas warsztatów Sesji Radykalnego Śnienia, wizje edukacji i kompetencji jutra przyczyniły się do budowy scenariuszy przyszłości. Jak ważne okazały się w procesie interdyscyplinarne zespoły interesariuszy (tutaj uczniów, studentów, uczniów, nauczycieli, wykładowców, menedżerów, ekspertów), które mierzyły się z wyzwaniami przyszłości. Poszukiwały rozwiązań, często niekonwencjonalnych i świeżych dla wyzwań. Jak wpłynął na wybrane scenariusze ich punkt widzenia, obawy czy propozycje rozwiązań. Opowiem też o scenariuszach przyszłości (Hiperpersonalizowana edukacja, Stechnologizowany humanizm, Reaktywna adaptacja, Inkluzywna innowacyjność), które pozwalają lepiej zrozumieć świat, do którego zmierzamy. Także jak wykorzystać wypracowane karty czynników zmian w edukacji, do dalszej pracy.

Rozwiniemy tezy mówiące, że:

  • potrzebujemy nowych modeli edukacyjnych na miarę XXI wieku;
  • lifelong learning staje się nadrzędną koncepcją w edukacji;
  • digitalizacja i technologizacja systemu edukacji jest faktem;
  • zmienia się rola osób zdobywających wiedzę – uczniów i studentów, ale i rola osób przekazujących wiedzę – nauczycieli, wykładowców, trenerów;
  • kompetencje dziś nie odpowiadają kompetencjom jutra.
Temat edukacji, nauki i nowych kompetencji jest obecnie jednym z najbardziej istotnych tematów. Dotyczy on bowiem nas wszystkich – nie tylko uczniów, nauczycieli czy wykładowców, ale całego społeczeństwa i biznesu. Efekty obecnej edukacji i budowanej wiedzy, będą miały wpływ nie tylko na to jak zaadaptujemy zmiany, ale na funkcjonowanie przyszłych społeczeństw. Dlatego w kilkumiesięcznym procesie badawczym prowadzonym przez infuture.institute oraz Collegium Da Vinci, dotyczącym edukacji i kompetencji przyszłości, ważna była dla nas z jednej strony diagnoza wyzwań czy czynników mających na nią wpływ. Z drugiej – demokratyzacja badań. Równoważny głos stanowili uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy, menedżerowie i eksperci. Zaprosiliśmy ich m.in. do interaktywnego współtworzenia wizji przyszłości edukacji zapraszając do Rady Przyszłości do Spraw Edukacji oraz do Sesji Radykalnego Śnienia, bazującej na metodzie Moonshot Thinking. Finalnie wypracowane cztery scenariusze przyszłości oraz karty czynników zmian dla edukacji mają poszerzyć perspektywę postrzegania tego, co przed nami i lepiej przygotować się na wyzwania. Pomóc precyzyjniej projektować rozwiązania jutra oraz wspierać w procesie planowania i podejmowania decyzji. Podpowiedzieć, które kompetencje są niezbędne dla rozwoju społeczeństw i biznesu, gdzie znajdują się dziś luki kompetencyjne – różnice między posiadanymi dziś umiejętnościami a oceną przydatności danej kompetencji w przyszłości w grupie uczniów, studentów, wykładowców, nauczycieli i menedżerów.
Wystąpienie będzie bazowało głównie na kilkumiesięcznym procesie badawczym prowadzonym przez infuture.institute oraz Collegium Da Vinci. Składał on się z kilku etapów (m.in. analizy sygnałów zmian, danych ilościowych dotyczących kompetencji przyszłości kluczowych na rynku pracy, wywiadów eksperckich, warsztatów sesji radykalnego śnienia oraz interaktywnym współtworzeniu wizji przyszłości przez Radę Przyszłości do Spraw Edukacji).
Wystąpienie zostawi uczestników m.in. z wypracowaną w procesie badawczym wiedzą na temat czynników zmian mających decydujący wpływ na przyszłość edukacji, informacją które kompetencje okazały się w badaniach kompetencjami przyszłości, jak obecnie prezentują się luki kompetencyjne
- różnice między posiadanymi dziś umiejętnościami a oceną przydatności danej kompetencji w przyszłości w grupie uczniów, studentów, wykładowców, nauczycieli i menedżerów. Dlaczego lifelong learning staje się nadrzędną koncepcją w edukacji. Jak pracować dalej z kartami czynników zmian i co mogą wnieść. Wystąpienie ma stać się pretekstem do dalszych dyskusji i rozważań – czy idziemy obecnie w kierunku, który jest nam bliski, który buduje społeczeństwo gotowe na wyzwania jutra czy może raczej podążamy kursem, który należy radykalnie skorygować?
Aleksandra Trapp
Head of Culture and Trends, infuture.institute
W instytucie odpowiedzialna m.in. za zarządzanie procesem pozyskiwania danych, analizę, wnioskowanie oraz warstwę merytoryczną prowadzonych projektów. Wielbicielka trendu lifelong learning. Absolwentka psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS, a także Uniwersytetu Gdańskiego (filologii polskiej na specjalizacji dziennikarskiej i pedagogicznej) i studiów z zakresu Reklamy i Marketingu. Jest współautorką kilkunastu raportów m.in. „Praca. Scenariusze przyszłości”, „Wędrowcy. Raport o współczesnych nomadach”, „Pracownik przyszłości”, „Living Buildings. Przyszłość biurowców do 2050 r.” czy książki „Far Future. Historia jutra”. Jej zainteresowania skupiają się głównie wokół procesów kierujących ludzkimi zachowaniami i analizy zjawisk społecznych i trendów, szczególnie tych kształtujących przyszłą rzeczywistość.