#Bariery, #women leaders, #siła kobiet, #empowerment

Szklany sufit: redefinicja. Najnowsza mapa wyzwań na drodzie zawodowej Polek

Czwartek, 21.X., godz. 13.00, sesja EMPOWERMENT
Wspierające innych, niedoceniane, ale chcące sięgać po więcej – tak widzą się kobiety na stanowiskach menedżerskich+ w Polsce. Czy, oprócz systemowych barier, istnieje cała siatka ograniczeń sprawiająca, że kobiety mają utrudnioną drogę do awansów czy podwyżek? Jak wiele sufitów na co dzień muszą przebić, żeby móc zajmować stanowiska równie eksponowane, co ich koledzy?
Słyszeliśmy już nieraz o szklanym suficie, luce płacowej czy też „wypadaniu” kobiet z rynku pracy z uwagi na opiekę nad dziećmi. Mimo coraz częstszych deklaracji o dążeniu organizacji do równości i różnorodności, Polska plasuje się dość nisko w indeksie EU Gender Equality (24 miejsce, EIGE, 2020), a wskaźnik zatrudnienia kobiet jest niższy niż mężczyzn. Podczas wystąpienia oddamy głos ponad 450 Polkom, które osiągnęły już wiele. Poza obiektywnymi wyzwaniami, opowiedzą nam o kulturowych, subtelnych barierach, które utrudniły im odniesienie sukcesu. Podczas wystąpienia opowiemy, jak Polki postrzegają swoją rolę w organizacjach. Zastanowimy się, dlaczego niemal 2/3 z nich określa swoją funkcję jako wspierającą, a nie mentorską czy przywódczą. Opowiemy, jak oceniają swoje osiągnięcia (40% uznaje je za „nic takiego”!) i czy czują się doceniane przez przełożonych. Przyjrzymy się, jak kobiety funkcjonują w strukturach firm i spróbujemy nakreślić powody, dla których o wiele łatwiej jest im walczyć o innych, niż „o swoje” (57% kobiet uważa bycie lubianą za kluczowe). Opowiemy o tym, jak postrzegają kulturę i procesy organizacji. Zmapujemy doświadczenia, które wzmacniają i osłabiają ich ambicje (np. pytania o życie prywatne, komentowanie wyglądu). I wreszcie – poddamy analizie temat work-life balance i łączenia sfery zawodowej z prywatną. Wystąpienie stanie się zachętą do spojrzenia na Polki-Liderki 2021 w kontekście konstrukcji i wyzwań świata biznesu, ale też szerszego kontekstu społeczno-kulturowego, w którym funkcjonują. W konsekwencji, stanie się inspiracją do podjęcia tematu women empowerment i zachęci do dyskusji o strategiach wzmacniania kobiet w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Zapraszamy do poznania potretu Polki-Liderki!
Podstawą prezentacji będzie badanie ilościowe zrealizowane w styczniu 2021 roku na ogólnopolskiej próbie ponad 450 kobiet-liderek (zajmujących stanowiska decyzyjne i kierownicze) oraz analiza świadectw kobiet, którymi podzieliły się swoimi historiami.
Wystąpienie odnosić się będzie do istotnego zjawiska braku równości płci na rynku pracy. W przeciwieństwie do ogólnodostępnych wskaźników, analiza skupi się na barierach kulturowych, przekonaniach, stereotypach, czy też auto-percepcji kobiet w kontekście wyzwań zawodowych.
Marta Bierca
Director and Team Leader – Customer Analytics,
Frost & Sullivan
Ekspertka Uniwersytetu SWPS, dyrektorka badań konsumenckich w Frost & Sullivan. Wcześniej manager działu badań jakościowych w GfK Polonia i konsultantka ds. badań w CPC, badaczka w Ipsos ASI i Synovate. Socjolożka i etnolożka, doktor socjologii. Członkini European Sociological Association oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.
Alicja Wysocka-Świtała
Managing Partner, CluePR
Partnerka zarządzajaca i współwłaścicielka agencji Clue PR. Prowadzone przez nią kampanie były wielokrotnie nagradzane w międzynarodowych konkursach. Ma kilkanaście lat doświadczenia w komunikacji, ukończyła dziennikarstwo na UW. Zasiada w jury Złotych Spinaczy, Stevie Awards, Sabre Awards, Young Creatives oraz w Radzie Związku Firm Public Relations.