OSWAJANIE NIEPEWNOŚCI
– XXI Kongres Badaczy

Stoimy na progu nieznanego. Od kilku lat wyczuwaliśmy, że coś się zbliża, wystarczy spojrzeć na tematy przewodnie poprzednich Kongresów. W 2014 roku pochylaliśmy się nad galopującymi zmianami, zaś w roku 2017 próbowaliśmy ogarnąć jutro, które nadciągało z coraz większą prędkością. W międzyczasie jednak w optymistyczne narracje patrzące w przyszłość zaczynała wdzierać się nuta niepewności. Kiedy wreszcie zapłacimy rachunek, jaki wystawi nam klimat za rabunkową eksploatację planety? Czy wzrost może trwać w nieskończoność? Jakie będą konsekwencje przyspieszającego rozwoju sztucznej inteligencji? Ostatnie lata to życie w pożyczonym czasie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że coś musi się zmienić, zmiana wisiała w powietrzu, stare zasady przestały obowiązywać, zaś nowe jeszcze się nie pojawiły. Dyskutowaliśmy o tym na Kongresach, kłóciliśmy się, jak w tej nowej – nie do końca nazwanej i opisanej rzeczywistości – zajmować się marketingiem, realizować badania, rozumieć konsumentów.

Tymczasem nastał rok 2020 i wszystko zmieniło się w okamgnieniu, niczym pstryknięcie Thanosa, które anihilowało pół Wszechświata. Płonąca Australia uświadomiła wszystkim, że kryzys klimatyczny jest już czymś niemożliwym do dalszego ignorowania i nieodwracalnie zmieni wszystko. Narastające napięcie geopolityczne i realna możliwość kolejnego globalnego konfliktu zbrojnego po raz kolejny udowodniła, że historia wcale się nie skończyła. I wreszcie światowa pandemia, której konsekwencje wydają się wciąż trudne do wyobrażenia, ale chyba wszyscy zgadzają się, że świat nigdy już nie będzie taki, jak przedtem.

Dotarliśmy do punktu przełomowego i dominującym uczuciem jest NIEPEWNOŚĆ, jaka towarzyszy nam, kiedy w krótkim czasie zmienia się tak wiele. Wraz z nastaniem rządów niepewności utraciliśmy resztki psychologicznego komfortu płynącego ze względnej stałości i przewidywalności zdarzeń. Oto nawykowa, bezrefleksyjna codzienność odeszła, a na jej miejsce pojawił się nowy, nieznany świat. Aby się w nim odnaleźć, musimy się do tej niepewności przystosować. Potrzebujemy kompasu, który wskaże nam drogę, a naszym kompasem będą badania.

OBSZARY

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień opisujących jak do nowej rzeczywistości adaptują się  #marki, #komunikacja, #strategia, #marketing, #firmy, #człowiek, #społeczeństwo, #technologia, #standardy decyzji, #metodologie, #kompetencje badaczy, #proces badawczy. 

Interesują nas wnioski z meta analiz, wyniki badań oraz case studies w pięciu obszarach:

 1. POSZUKIWANIE BEZPIECZEŃSTWA
 2. ADAPTOWANIE SIĘ DO NOWYCH WARUNKÓW
 3. REDEFINICJE, UPORZĄDKOWANIE OD NOWA
 4. WYOBRAŻENIE PRZYSZŁOŚCI
 5. ZREFLEKTOWANIE SIĘ, ODREAGOWANIE

Pokażmy jak można oswoić niepewność i zmniejszyć ryzyko podejmowanych decyzji. Zapraszamy do współtworzenia przełomowego XXI Kongresu Badaczy! Na zgłoszenia czekamy do 31.05.2020. 

Kilka dobrych rad od Rady Programowej:

#1 Jeśli Twój pomysł na wystąpienie nie mieści się w wymienionych wyżej obszarach, a jednocześnie dotyczy adaptacji do nowej rzeczywistości - śmiało się zgłaszaj! 

#2 Nie ograniczaj się tylko do obecnej sytuacji związanej z koronawirusem. Niepewność towarzyszyła nam także przed pandemią i zapewne towarzyszyć będzie nam dalej. Jesteśmy zainteresowani zarówno analizą niepewności związanej z COVID jak i szerszym spojrzeniem na zagadnienie oswajania niepewności.

#3 Przed naciśnięciem przycisku “Wyślij” przeczytaj swoje zgłoszenie i zadaj sobie pytanie “SO WHAT?”/”Co z tego wynika”? Jeśli nie potrafisz odpowiedzieć, przemyśl swój pomysł jeszcze raz i przeredaguj treść zgłoszenia.

WAŻNE INFORMACJE

Format wystąpienia

20 minutowe wystąpienie w jednej z trzech równoległych sesji. Prezentacja w formacie PowerPoint, na kongresowym layoucie.

Przesłanie zgłoszenia na Kongres wiąże się automatycznie z:

 1. akceptacją regulaminu Konkursu o Nagrodę Publiczności,
 2. zgodą na używanie wizerunku w materiałach promocyjnych Kongresu,
 3. zgodą na umieszczenie prezentacji kongresowej na dedykowanej stronie www, gdzie zostanie ona udostępniona uczestnikom imprezy,
 4. zgodą na rejestrację audiovideo wystąpienia.

WAŻNE: Wystąpienia nie mogą mieć charakteru promocyjnego. W prezentacji nie będą mogły być umieszczone logotypy dostawców usług w obszarze marketingu ani ich obrandowanych produktów Organizatorzy informują, że nie ma możliwości zmiany pliku prezentacji podczas Kongresu!

Terminy

 • Termin nadsyłania zgłoszeń wystąpień 31 V 2020 r.
 • Powiadomienia o wynikach oceny zgłoszeń 22 VI 2020 r.
 • Obowiązkowy briefing prelegentów IX 2020 r.
 • Ocena prezentacji przez prowadzących sesje, obowiązkowa próba generalna sesji do 4 X 2020 r.
 • Przesłanie ostatecznej, kompletnej wersji prezentacji wraz z ewentualnymi plikami medialnymi do 15 X 2020 r.
 • XXI Kongres 22-23 X 2020 r.

Kryteria oceny

Rada Programowa Kongresu oceniać będzie nadesłane zgłoszenia kierując się następującymi kryteriami:

 • Dobrze zdefiniowany temat i główne tezy wystąpienia Klarowność i zwięzłość przekazu
 • Ciekawe ujęcie/nawiązanie do myśli przewodniej Kongresu
 • Szersze spojrzenie na analizowane zjawiska i procesy, łączenie perspektywy wykonawcy i zleceniodawcy badań i analiz

Wystąpienia nie mogą mieć charakteru promocyjnego. Rada Programowa zastrzega sobie prawo zaproponowania autorom niektórych zgłoszeń wystąpienia na Kongresie w innym formacie, niż 20-minutowy. Decyzje kwalifikacyjne podejmowane przez Radę Programową są ostateczne. Rada zastrzega sobie prawo zwrócenia się do autorów zgłoszeń z prośbą o dodatkowe informacje, wyjaśnienia, w tym w formie bezpośredniej rozmowy, jeśli w toku oceny zgłoszeń pojawi się taka potrzeba. Rada Programowa zastrzega sobie również możliwość zmiany decyzji kwalifikującej jeśli prezentacja na którymkolwiek etapie procesu przygotowań do Kongresu wzbudzi jej wątpliwości w zakresie wartości merytorycznej lub innych postanowień tego dokumentu. Rada Programowa zastrzega sobie również prawo wprowadzenia zmian w formule ustalonych wystąpień kongresowych.

Procedura oceny

Ocena zgłoszeń przebiega dwuetapowo:

 1. Wstępna ocena indywidualna członków Rady, której przedstawione zostaną zgłoszenia zanonimizowane przez Biuro Kongresowe. Będzie to ocena jedynie koncepcji i treści wystąpienia.
 2. Podczas drugiego etapu oceny, Rada dokona ostatecznej wspólnej oceny zgłoszeń i ich kwalifikacji do poszczególnych sesji. Powstanie lista podstawowa osób zakwalifikowanych na Kongres i lista rezerwowa.

Rada Programowa pragnie jednak podkreślić, że podejmuje swoje decyzje jedynie wspólnie, podczas posiedzenia i w drodze dyskusji, a jej priorytetem jest zapewnienie wysokiej wartości merytorycznej Kongresu oraz jego programowej spójności, toteż oceny z etapu indywidualnego ani nie gwarantują, ani nie pozbawiają w sposób automatyczny zaproszenia do wystąpienia.

Konkurs o Nagrodę Publiczności

Wszystkie wystąpienia zakwalifikowane na Kongres biorą automatycznie udział w Konkursie o Nagrodę Publiczności i zostaną ocenione przez uczestników Kongresu. Warunkiem zakwalifikowania wystąpienia do konkursu jest oddanie na nie głosów przez nie mniej niż 15 osób. Nagrody zostaną przyznane za wystąpienia, które uzyskają najwyższą średnią ocenę.

W Konkursie przewidziano nagrody: - nagroda 5 000 zł - 1 wyróżnienie - 2 wyróżnienie

Rada Programowa przewiduje możliwość dodatkowego uhonorowania wystąpienia lub wystąpień oddających, w jej opinii, najlepiej ideę programową Kongresu.

mazurkiewicz

Koszt udziału w Kongresie

1 prelegent - bezpłatny udział w Kongresie

2 prelegentów z różnych firm (agencja+klient) - bezpłatny udział w Kongresie

2 prelegentów z tej samej firmy – jeden z prelegentów ponosi koszty udziału w Kongresie zgodne z cennikiem kongresowym. Istnieje możliwość bezpłatnego udziału w sesji kongresowej, w której prelegent ma swoje wystąpienie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zgłaszania wystąpień na Kongresie prosimy o kontakt z Biurem Kongresowym: telefonicznie: 22 649 97 74 lub mailowo

Uwaga! Ze względu na panującą epidemię koronowirusa i niemożliwe do oszacowania: czas jej trwania oraz związane z tym ograniczenia w przestrzeni publicznej; organizatorzy Kongresu Badaczy zastrzegają sobie prawo zmiany miejsca, terminu oraz formuły (stacjonarna/ online) eventu. O wszelkich zmianach uczestnicy Kongresu będą informowani na bieżąco.

OSWAJANIE NIEPEWNOŚCI

OSWAJANIE NIEPEWNOŚCI

Dziękujemy za zgłoszone propozycje wystąpień. O wynikach kwalifikacji wystąpień na Kongres, poinformujemy po 22 czerwca.