CALL FOR
PAPERS

RETHINK RESEARCH RESTART

DO 12 LIPCA 2021 r.
  • 00D.
  • 00G.
  • 00M.
  • 00S.
NAJWIĘKSZE WYDARZENIE BADAWCZE W EUROPIE CENTRALNEJ

Kongres 2021

Rethink > Research > Restart

Czas już chyba przestać mówić o pandemii. Powinniśmy zacząć funkcjonować w nowej rzeczywistości i starać się zrozumieć mechanizmy, które ją kształtują. W 2021 zapraszamy Was do zgłaszania na Kongres Badaczy wystąpień pod trzema hasłami kryjącymi się pod literami „R”. Po pierwsze, „R” jak Rethink – a więc przemyślenia dotyczące zmian w zachowaniach i postawach konsumentów, które już się pojawiły lub dopiero rysują się na horyzoncie trendów. Po drugie, „R” jak Research – a więc co zmieniło się w badaniach i w jaki sposób mogą one wciąż, albo nawet jeszcze lepiej, wspomagać rynek w podejmowaniu dobrych decyzji biznesowych. I po trzecie, „R” jak Restart – a więc o tym, jak może wyglądać w następnych latach nasza rzeczywistość konsumencka, społeczna, biznesowa i wreszcie badawcza. Zrestartujmy umysły, zacznijmy myśleć nowymi kategoriami, czerpmy z naszych doświadczeń i śmielej patrzmy w przyszłość!

Zapraszamy Was do zgłaszania wystąpień w ramach

6 obszarów tematycznych:

1. Przyszłość badań
Technologie i innowacj. Jaka jest przyszłość badań offline? Nowe rozwiązania w badaniach online. Nowe źródła danych. Synergia, synteza, analityka, automatyzacja i zwinność.
2. Konsument
Zmiany w zachowaniach i postawach. Zakupy. Styl życia. Czas wolny. Kondycja społeczeństwa.
3. Empowerment
Siła kobiet, silver generation, pokolenie Z, gender. Zróżnicowanie społeczne. Siła niezadowolenia społecznego.
4. Cyfrowy znak czasów
Zmysły a cyfrowość. Nowe formy komunikacji. Świat wirtualny i jego atrybuty.
5. Nowe kompetencje
Ulearn&Relearn. Zmiana paradygmatów. Zmiany w sferze zarządzania biznesem, budowania marek, pozyskiwania danych.
6. Media nowego świata
Autorytety, zaufanie, wpływy. Badania mediów. Real time data. Cross-media. Jednoźródłowość. Efektywność przekazu reklamowego. Efektywność kanałów dotarcia.
Zapraszamy do współtworzenia XXII Kongresu Badaczy!
Na zgłoszenia czekamy do 12.07.2021.
Wskazówki Rady Programowej:
#1 Jeśli Twój pomysł na wystąpienie nie mieści się w wymienionych wyżej obszarach, a jednocześnie dotyczy adaptacji do nowej rzeczywistości – śmiało się zgłaszaj! 
#2 Przed naciśnięciem przycisku “Wyślij” przeczytaj swoje zgłoszenie i zadaj sobie pytanie “SO WHAT?”/”Co z tego wynika”? Jeśli nie potrafisz odpowiedzieć, przemyśl swój pomysł jeszcze raz i przeredaguj treść zgłoszenia.

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zanim przeczytasz dalej

Kongres jest największą imprezą badawczą w Europie Centralnej. Przygotowania do jego organizacji rozpoczynają się na wiele miesięcy przed datą wydarzenia. Ze względu na ciągle panującą pandemię organizatorzy w chwili ogłaszania call for papers nie są w stanie przewidzieć czy jesienią możliwe i bezpieczne będzie przeprowadzenie Kongresu w formule stacjonarnej. Staramy się w zachować maksimum zwinności pomimo całej złożoności przedsięwzięcia, ale obecnie jesteśmy zmuszeni założyć, że Kongres odbędzie się w formule online lub hybrydowej z elementami onlinowego i stacjonarnego networkingu. Jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli, będziemy starali się przenieść maksimum aktywności kongresowych do realu. Co to oznacza obecnie dla prelegentek i prelegentów? Powinnaś/powinieneś zakładać, że Twoje wystąpienie ma format online i musi zostać nagrane wcześniej, ale także być przygotowanym/ną, że przed Kongresem mogą nastąpić organizacyjne zmiany. Standardem realizowanych przez nas wydarzeń online jest wcześniejsze nagrywanie wystąpień, które następnie są odtwarzane podczas eventu. Robimy to w celu minimalizacji ryzyk związanych z awariami łączy internetowych i oprogramowania. Oddajemy do Twojej dyspozycji nasze Kongresowe Studio Nagraniowe. Możesz je wykorzystać do nagrania i montażu swojego wystąpienia, możesz także zrealizować nagranie samodzielnie.

Formaty wystąpień/nagrań

20 minutowe wystąpienie/nagranie

w jednej z trzech równoległych sesji. Prezentacja w formacie PowerPoint, na kongresowym layoucie połączona z nagraniem video zrealizowanym w kongresowym studio nagraniowym lub samodzielnie. Organizator nie ogranicza formatu wystąpienia/nagrania do wyżej wymienionego i dopuszcza oraz zachęca do innowacji w zakresie formy audio/video.

5 minutowe wystąpienie/nagranie

w jednej z trzech równoległych sesji. Wg autorskiego pomysłu i formatu zgłaszającego/zgłaszającej. Ten format to innowacja tegorocznego kongresu. Krótkie inspiracyjne wystąpienia/nagrania mają na celu ożywienie i zdynamizowanie formuły Kongresu.

WAŻNE: Wystąpienia nie mogą mieć charakteru promocyjnego. W prezentacji nie będą mogły być umieszczone logotypy dostawców usług w obszarze marketingu ani ich obrandowanych produktów.
Przesłanie zgłoszenia na Kongres wiąże się automatycznie z:
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany długości trwania wystąpienia na etapie formułowania programu. Wystąpienia uczestników zostaną udostępnione uczestnikom Kongresu i wszystkim członkom PTBRiO (w bazie wiedzy). Zgłaszając wystąpienie uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na udostępnienie wszystkich przesłanych materiałów oraz na nagranie treści jego wystąpienia i przekazuje PTBRiO prawo do ich rozpowszechniania. Rada może podjąć decyzję o nieudostępnianiu wystąpienia uczestnikom i członkom PTBRiO, jeśli uzna, że wystąpienie narusza powyższe zasady.

TERMINY

12 VII

Termin nadsyłania zgłoszeń wystąpień

po 16 VIII

Powiadomienia o wynikach oceny zgłoszeń
IX
Obowiązkowy briefing prelegentów
IX – X
Spotkania z moderatorami sesji
IX – X
Nagrania wystąpień w studio kongresowym
21-22 X
XXII Kongres Badaczy Rynku i Opinii

Kryteria oceny

Rada Programowa Kongresu oceniać będzie nadesłane zgłoszenia kierując się następującymi kryteriami:
Przypominamy, że wystąpienia nie mogą mieć charakteru promocyjnego. Rada Programowa zastrzega sobie prawo zaproponowania autorom niektórych zgłoszeń wystąpienia na Kongresie w innym formacie, niż 20-minutowy. Decyzje kwalifikacyjne podejmowane przez Radę Programową są ostateczne. Rada zastrzega sobie prawo zwrócenia się do autorów zgłoszeń z prośbą o dodatkowe informacje, wyjaśnienia, w tym w formie bezpośredniej rozmowy, jeśli w toku oceny zgłoszeń pojawi się taka potrzeba. Rada Programowa zastrzega sobie również możliwość zmiany decyzji kwalifikującej jeśli prezentacja na którymkolwiek etapie procesu przygotowań do Kongresu wzbudzi jej wątpliwości w zakresie wartości merytorycznej lub innych postanowień tego dokumentu. Rada Programowa zastrzega sobie również prawo wprowadzenia zmian w formule ustalonych wystąpień kongresowych.

Procedura oceny

Ocena zgłoszeń przebiega dwuetapowo:
  1. Wstępna ocena indywidualna członków Rady, której przedstawione zostaną zgłoszenia zanonimizowane przez Biuro Kongresowe. Będzie to ocena jedynie koncepcji i treści wystąpienia.
  2. Podczas drugiego etapu oceny, Rada dokona ostatecznej wspólnej oceny zgłoszeń i ich kwalifikacji do poszczególnych sesji. Powstanie lista podstawowa osób zakwalifikowanych na Kongres i lista rezerwowa.
Rada Programowa pragnie jednak podkreślić, że podejmuje swoje decyzje jedynie wspólnie, podczas posiedzenia i w drodze dyskusji, a jej priorytetem jest zapewnienie wysokiej wartości merytorycznej Kongresu oraz jego programowej spójności, toteż oceny z etapu indywidualnego ani nie gwarantują, ani nie pozbawiają w sposób automatyczny zaproszenia do wystąpienia.

Konkurs o Nagrodę Publiczności

Wszystkie wystąpienia zakwalifikowane na Kongres biorą automatycznie udział w Konkursie o Nagrodę Publiczności i zostaną ocenione przez uczestników Kongresu. Warunkiem zakwalifikowania wystąpienia do Konkursu jest oddanie na nie głosów przez nie mniej niż 15 osób. Nagrody zostaną przyznane za wystąpienia, które uzyskają najwyższą średnią ocenę.
W Konkursie przewidziano nagrody:
– nagroda 5 000 zł
– 1 wyróżnienie
– 2 wyróżnienie
Rada Programowa przewiduje możliwość dodatkowego uhonorowania wystąpienia lub wystąpień oddających, w jej opinii, najlepiej ideę programową Kongresu.

Koszt udziału w Kongresie

1 prelegent

bezpłatny udział w Kongresie

2 prelegentów z różnych firm

(agencja+klient)
bezpłatny udział w Kongresie

2 prelegentów z tej samej firmy

jeden z prelegentów ponosi koszty udziału w Kongresie zgodne z cennikiem kongresowym. Istnieje możliwość bezpłatnego udziału w sesji kongresowej, w której prelegent ma swoje wystąpienie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zgłaszania wystąpień na Kongresie prosimy o kontakt z Biurem Kongresowym: telefonicznie: 22 649 97 74 lub mailowo.

Uwaga! Ze względu na panującą pandemię organizatorzy Kongresu Badaczy zastrzegają sobie prawo zmiany miejsca, terminu oraz formuły (online/stacjonarna) eventu.

O KONGRESIE

Kongres Badaczy Rynku i Opinii to największe w Europie Centralnej wydarzenie skupiające profesjonalistów zajmujących się dostarczaniem i wykorzystywaniem wiedzy o rynku i człowieku do wspierania decyzji biznesowych. Od ponad dwudziestu lat Kongres jest okazją do poznania najnowszych wyników badań konsumenckich, najciekawszych case’ów biznesowych i najlepszych specjalistów w Polsce. Organizatorami Kongresu są:

UCZESTNICY

50/50

DOSTAWCY/ODBIORCY

Legendarna proporcja kongresowej publiczności. Bardzo niewiele eventów może się taką pochwalić​

200

MAREK

Ta lista jest naprawdę imponująca. Sprawdź tutaj.

+500

UCZESTNIKÓW

Wyjątkowe kongresowe audytorium to sekret sukcesu tej imprezy. Dowiedz się więcej kto bierze udział w Kongresach.

MARKI

Co roku w Kongresie biorą udział przedstawiciele blisko 200 firm i instytucji.

RADA PROGRAMOWA

Socjolog, menedżer, wprowadzała na polski rynek i przez ponad 20 lat zarządzała AGB Nielsen Audience Measurement (obecnie Nielsen Media). Wcześniej zajmowała się przez wiele lat badaniami mediów i reklamy w GfK Polonia. Pierwsze szlify badawcze zdobywała w CBOS. Przez kilka kadencji była Prezesem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku w Polsce. Przez wiele lat pełniła rolę Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Od wielu lat angażuje się w działania EMRO (European Media Research Organisation), od 2 kadencji jest w Radzie Nadzorczej IAA – International Advertising Assotiation. Wielokrotnie zasiadała w jury różnych konkursów branżowych, między innymi: Effie Awards, Innovation, Media Trendy. Wielokrotna prelegentka na branżowych konferencjach w Polsce i za granicą.

Absolwentka studiów magisterskich z Zarządzania i Marketingu oraz Finansów w Szkole Głównej Handlowej oraz Podypomowych studiów z Digital Marketingu również na SGH. Od ponad dekady zarządza różnymi portfelami marek i kategorii. Początkowo w ramach rynku polskiego, a następnie w ramach rynku globalnego pracując w siedzibie głównej firmy Henkel w Dusseldorfie. Jako International Marketing Manager odpowiadała za rozwój innowacji produktowych na rynkach krajowych takich jak USA, Meksyk, Dubaj, Iran i Korea oraz na wybranych rynkach europejskich. Innowacje, które opracowała zostały wielokrotnie nagrodzone w konkursach konsumenckich. Od kwietnia 2021 rozwija nowy dział w ramach struktur Henkla -Digital & ECommerce. Jest członkiem komitetu sterującego Koalicji Marketerzy dla Lepszych Badań. Od 2012 roku wykładowca SGH na studiach podyplomowych.

Absolwent Wydziału Ekonomii i Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Z branżą badawczą związany od 20 lat. Zdobywał doświadczenie zarówno po stronie agencji badawczej (PBS), jak i po stronie Klienta (TVN). Członek Zarządu OFBOR, należy również do PTBRiO i ESOMAR. Członek Business Centre Club. Z urodzenia i wychowania gdańszczanin. Najlepszy hokeista wśród badaczy i najlepszy badacz wśród hokeistów.

Psycholożka i trenerka grupowa. Zawodowo od 20 lat zajmuje się strategią marketingową w agencji reklamowej i firmie consultingowej. Aktualnie jest liderką zespołu strategicznego w agencji Saatchi&Saatchi. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budowaniem strategii marek oraz programów implementacyjnych obejmujących całościowe doświadczenie z marką. Przewodnicząca Rady Programowej oraz wykładowczyni Szkoły Strategii Marki SAR. Wielokrotna jurorka konkursów branżowych – EFFIE, Euroeffie, Young Creatives.

z branżą badawczą związany jest od 2008 r. Absolwent Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Doktor nauk społecznych – socjolog. Wykładał na SGH, UKSW, APS oraz Uniwersytecie SWPS. Od 2016 r. członek zarządu PTBRiO. Od 2020 roku jego wiceprezes. Ponadto pracuje jako Strategy Business Director w Kantar Polska. Autor wielu publikacji, prelekcji i wystąpień medialnych. Specjalizuje się w ilościowych badaniach innowacji, procesach strategicznych i pozycjonowaniu marek, analizach mikrotrendów, tribe'ów oraz nisz kulturowych. Redaktor i współautor książek "Data driven decisions. Jak odnaleźć się w natłoku danych?" (Wydawnictwo Naukowe PWN 2018) i "Badanie rynku. Jak zrozumieć konsumenta?" (Wydawnictwo Naukowe PWN 2021).

Socjolog i menadżer związany z branżą badawczą od 26 lat. W latach 2004-2008 Prezes Zarządu OFBOR, członek PTBRiO i ESOMAR. Wykładowca Uniwersytetu SWPS.

Doktor nauk ekonomicznych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (praca z zakresu badania postaw konsumentów). Z badaniami rynku i opinii związana od 1996 roku. Obecnie Kierownik Zespołu Badań i Analiz w PKO Banku Polskim. Lubi sport (bieganie, rower, squash), dobrą muzykę i kino. Czasami maluje.

Psycholog społeczny, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Muzycznej we Wrocławiu, stypendystka Uniwersytetu Walijskiego. Badacz jakościowy z 17 letnim doświadczeniem. W latach 1998- 2012 Dyrektor Badań Jakościowych Pentor Research International. 2012 - 2015 Client Service Director w TNS Polska, odpowiedzialna za badania jakościowe oraz członkini TNS Global Qualitative Leadership Team. Specjalistka w dziedzinie badań eksploracyjnych, testów konceptów i opakowań, badań komunikatów reklamowych, oraz problematyki społecznej. Facylitatorka warsztatów pozycjonowania i architektury marek. Realizuje projekty badawcze i strategiczne (także międzynarodowe) dla wiodących globalnych marek. W latach 2012- 2016 prezes Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.

Zdobywczyni nagrody publiczności podczas XXI Kongresu Badaczy Rynku i Opinii – za wystąpienie dotyczące mięsa komórkowego. Badaczka jakościowa od 2008 roku doradzająca klientom w wiodących agencjach badawczych (wcześniej KANTAR, obecnie Minds & Roses). Szczególnie zainteresowana tematem innowacji spożywczych- w swojej pracy z entuzjazmem wspiera klientów przy tworzeniu nowych produktów. Fascynuje ją szeroko pojęty temat żywności przyszłości.

Socjolożka o specjalizacji: antropologia współczesności (ISNS UW), badaczka. Od piętnastu lat tworzy projekty badawcze dla marek, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych. Od 2012 r odpowiada za perspektywę użytkowników w Totalizatorze Sportowym jako Główna Specjalistka ds Badań. Wcześniej pracowała jako research manager w agencjach badawczych IQS i TNS. Od roku jako Scrum Masterka kieruje projektami dla produktów LOTTO budujących strategię od insightów po omnichannelowe działania. Od września studiuje Service Design na SWPS.

Absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w IQS&QUANT, TNS OBOP. Był Consumer Insight Directorem w agencji kreatywnej Saatchi&Saatchi. W latach 2014 – 2019 zarządzał Centrum Komunikacji Społecznej, a potem Biurem Marketingu Miasta w samorządzie warszawskim. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.

WSPÓŁPRACA

Nowa formuła Kongresu to także zupełnie nowe możliwości współpracy. Przygotowaliśmy dla Was wiele propozycji budowania świadomości Waszej marki i docierania do nowych klientów. Mamy także rewelacyjne pakiety dla firm, które potrzebują większej liczby biletów. 

Daj nam znać czego potrzebujesz

PARTNERZY:

Iwona Ziółkowska

PRELEGENCI:

Ela Szczypiń

MEDIA:

Tomasz Sławiński